Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2020!

V Chodníku slávy VŠB-TUO přibude již čtvrtá stopa absolventa

V Chodníku slávy VŠB-TUO přibude již čtvrtá stopa absolventa
Září se na VŠB – Technické univerzitě Ostrava každoročně nese v duchu oslav. V pátek 22. 9. proběhne Zlatá promoce absolventů, kteří promovali v roce 1967, a zároveň bude odhalena stopa profesora Josefa Aldorfa v Chodníku slávy. Před rektorátní budovou VŠB-TUO tak přibude v pořadí již čtvrtý otisk významného absolventa.

Absolventi, kteří studovali na Hornicko-geologické, Hutnické a Strojní fakultě Vysoké školy báňské, se sejdou po 50 letech. „Zlatá promoce se stala tradiční slavnostní událostí a u absolventů se těší velké oblibě,“ uvádí prorektor Radim Halama, do jehož působnosti spadá i Alumni, tedy péče o absolventy. „Pamětní diplomy budou letos předány zhruba devadesátce absolventů, řada z nich dorazí z daleka, dokonce i z Kanady,“ doplňuje prorektor Halama. Zlatá promoce se uskuteční v aule univerzity od 10 hodin.

Vyvrcholením společenského setkání pak bude odhalení stopy prof. Josefa Aldorfa
v Chodníku slávy. Profesní život Josefa Aldorfa je neodmyslitelně spjat s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, na které pracuje již od roku 1962. V rámci svého pedagogického a vědecko-výzkumného působení zastával rovněž vedoucí funkce na úrovni univerzity, Hornicko-geologické fakulty a následně Fakulty stavební. „Profesor Aldorf pozitivně ovlivnil rozvoj fakulty, byl spoluzakladatelem oboru Geotechnika a podzemní stavitelství,“ připomíná působení pana profesora děkan Fakulty stavební Radim Čajka.

Slavnostní akt odhalení stopy tohoto významného absolventa proběhne od 14 hodin v Chodníku slávy před budovou rektorátu VŠB-TUO za přítomnosti řady významných hostů. Na univerzitní Chodník slávy, který byl založen v roce 2014 před rektorátní budovou školy, přibude již čtvrtý bronzový odlitek stopy absolventa. Umístění stopy v Chodníku slávy je výjimečnou poctou, v každém roce je oceněn jeden významný absolvent. Se vznikem tradice byla odhalena stopa Jana Světlíka, rok poté in memoriam plaketa prof. Karla Mazance, působícího v oboru materiálového inženýrství a fyzikální metalurgie. V loňském roce svou stopu obdržel také prof. Petr Horyl, významný odborník v oboru aplikovaná mechanika.

Bronzovou stopu prof. Josefa Aldorfa připravili a odlili studenti Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO, oboru Umělecké slévárenství, který je v České republice unikátní.

 

Vloženo: 20. 9. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět