Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 10. 2020!

Mezinárodní setkání informatiků na FEI VŠB-TUO

Mezinárodní setkání informatiků na FEI VŠB-TUO
Katedra informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky hostila v termínu 3. 10. – 5. 10. skupinu studentů a výzkumníků z University of Pretoria. Na VŠB-TUO se konal mezinárodní workshop informatických výzkumných skupin z pořádající fakulty, Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a University of Pretoria z Jihoafrické republiky.

Workshop společně připravili a jihoafrickou delegaci do České republiky pozvali výzkumníci z FEI VŠB-TUO a FAI UTB. V čele skupiny z JAR byl prof. Andries Engelbrecht, přední světový odborník na výpočetní inteligenci. V průběhu třídenního workshopu představili zástupci jednotlivých fakult svá výzkumná témata a priority. 

„Jedním z cílů vedení VŠB-TUO je navazování spolupráce se špičkovými světovými pracovišti. Pozitivním výstupem celého setkání je, že k tomuto konkrétnímu setkání došlo díky dlouhodobé aktivní spolupráci s UTB ve Zlíně,“ uvedl rektor VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Rektor Snášel se osobně zúčastnil druhého dne setkání, v jehož průběhu došlo k diskuzi o navazujících společných výzkumných a vzdělávacích aktivitách. 

Akce se zúčastnilo celkem 35 studentů a výzkumníků ze 3 fakult. Dalšími kroky spolupráce budou příprava Memoranda o porozumění a definice odborných témat vědecko-výzkumné spolupráce.

Vloženo: 9. 10. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět