Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 11. 2018!

Tiskové vyjádření k situaci na Hornicko-geologické fakultě

Dne 2. 11. 2017 odvolal rektor univerzity děkana Hornicko-geologické fakulty s účinností ode dne 3.11.2017.

Dne 2. 11. 2017 odvolal rektor univerzity prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. děkana Hornicko-geologické fakulty s účinností ode dne 3.11.2017. Do zvolení nového děkana byl vedením fakulty prověřen současný proděkan pro studium doc. Ing. Vladimír Čáblík, Ph.D.

Funkce bývalého děkana Hornicko-geologické fakulty (HGF) doc. Ing. Jana Valíčka, Ph.D. byla po celou dobu od jeho zvolení komplikovanou záležitostí. Navíc někteří aktéři kauzy si vyměňovali názory přes média, což fakultu poškodilo ještě více jak vůči partnerům, tak při náboru studentů.  

Složitá situace na HGF se táhla více než rok, kdy trvaly neshody mezi Akademickým senátem a děkanem HGF. Na požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl zvolen nový senát, protože u předešlého vznikly pochybnosti o jeho legitimitě. Nový, již správně zvolený senát, se brzy po svém ustanovení ve funkci rozhodl podat rektorovi odůvodněný návrh na odvolání děkana.

Rektor univerzity již dříve na setkání akademické obce Hornicko-geologické fakulty doc. Valíčkovi nabídl několik možností řešení včetně jeho dobrovolného odstoupení. Situace na fakultě však již byla neúnosná, a aby nedošlo dokonce k jejímu rozpuštění, což by u zakládající fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava bylo o to více nešťastné,  rektor přijal návrh Akademického senátu HGF a děkana odvolal. „Prodlužování nejistoty by jen dále prohlubovalo problémy na fakultě. Proto jsem se rozhodl o přijetí návrhu Akademického senátu přijmout,“ řekl rektor prof. Snášel ke svému rozhodnutí.

Vloženo: 6. 11. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět