Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 1. 2018!

Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2017

Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2017
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v rámci konsorcia PROGRES 3 vyhlašuje Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2017.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v rámci konsorcia PROGRES 3 vyhlašuje Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2017.

Do soutěže může být přihlášena disertační práce úspěšně obhájená v roce 2016 (tzn. v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017; ve výjmečné případě může být přihlášena práce obhájena v prosinci 2016).

Soutěžní kategorie:

  1. Ekonomie a finance,
  2. Suroviny, energetika a životní prostředí,
  3. Zdraví a aplikace ve zdravotnictví,
  4. Informační technologie a elektrotechnika,
  5. Konkurenceschopné strojírenství a materiálový výzkum.

Soutěž bude probíhat ve dvou kolech.

První kolo soutěže probíhá samostatně na jednotlivých univerzitách z konsorcia PROGRES 3, kdy každá univerzita může do druhého kola vybrat maximálně 2 práce do každé kategorie (tzn. až 10 disertačních prací celkem).

Druhé (finálové) kolo soutěže se uskuteční na VŠB - TUO dne 9. 3. 2018. Posouzení prací provede odborná komise, ve které každá univerzita může být zastoupena jedním odborníkem v každé kategorii. 

Ceny a ocenění:

  • Každý z vítězů kategorie, jehož práce se umístí na 1. místě v dané kategorii obdrží odměnu ve výši 7.000,- Kč.Těmto vítězům bude rovněž předán diplom na Slavnostní vědecké radě VŠB - TUO v Nové Aule, jež se uskuteční 28. 3. 2018
  • Autoři, jejichž disertační práce se umístí na 2. nebo 3. místě v kategorii obdrží diplom.
  • Autoři, jejichž disertační práce se účastní 2. kola ale neumístí se, obdrží potvrzení za účast jejich disertace ve finálovém kole soutěže.

Přihláška, disertační práce a autoreferát musejí být doručeny administrátorovi soutěže do 19. 1. 2018 (včetně).

Podmínky soutěže a přihlášku naleznete v příloze. V případě dotazů kontaktujte administrátora soutěže.

Administrátor soutěže:
Ing. Lukáš Kubáč
VŠB-TUO
Řízení vědy a výzkumu (9320)
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba
Místnost JC 326
tel.: +420 59 699 3025
e-mail: lukas.kubac@vsb.cz

Vloženo: 1. 12. 2017
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět