Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 24. 2. 2018!

„Kurz základů vědecké práce„

Akademie věd ČR pořádá pro studenty doktorských studijních programů Kurzy základů vědecké práce.

Akademie věd ČR pořádá pro studenty doktorských studijních programů Kurzy základů vědecké práce. 

Cílem kurzu je seznámit začínající doktorandy se základními principy prezentace výsledků vědecké práce a s dalšími důležitými skutečnostmi, které budou užitečné pro jejich vědeckou přípravu, neboť ve srovnání s mezinárodním kontextem je pociťována stále větší potřeba se systematicky věnovat přípravě doktorandů pro vědeckou práci.

Pro tyto účely připravila Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR kurz určený doktorandům, jejichž školitelé pracují v ústavech AV ČR; nebo na vysokých školách. Jelikož se jedná o obecný kurz, jehož náplň nebude zabíhat do specifik daného vědního oboru, nebudou doktorandi rozděleni do skupin podle své specializace. Jedním z pozitivních rysů kurzu se tak může stát vzájemné obohacování a ovlivňování doktorandů svými zkušenostmi z různých oborů.

Kurz základů vědecké práce v AV ČR je realizován jako týdenní kurz. Kurz je přístupný pro doktorandy zdarma, na základě vyplněné přihlášky.

Po absolvování kurzu získá doktorand Certifikát. Na základě tohoto Certifikátu může vysoká škola dle svých vnitřních studijních předpisů doktorandovi přiznat příslušný počet kreditů.

Další informace najdete na našich webových stránkách www.avcrbrno.cz

 Momentálně je stále volný termín 19.02. – 23.02.2018.

Přihlášku k němu Vám naleznete v příloze.

Vloženo: 5. 2. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět