Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 3. 2018!

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2018

Soutěž o nejlepší studentské vědecké práce v oboru počítačových věd.

Společnost Atos a Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašují pro rok 2018 soutěž o „Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy“.

Cílem této soutěže je ocenit nejlepší výzkumné práce doktorandův oblasti výpočetních věd.

Kritéria pro výběr účastníků

Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti univerzit, vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR splňující následující podmínky:

  • jejichž PhD výzkum spadá do oblasti výpočetních věd.
  • mají českou nebo slovenskou státní příslušnost a jsou mladší 33 let ke deni slavnostního vyhlášení, tj. 20.6.2018.
  • V současné době jsou zapsáni do doktorandského cyklu na vysokoškolské vzdělávací instituci nebo obhájili svou doktorskou disertaci v roce 2017 nebo 2018.
  • jejich doktorské studium nezahrnuje žádnou práci pro firmu Atos.
  • jsou autorem alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného nebo přijatého k publikování (prokázáný dopisem redaktora) v recenzovaném mezinárodním časopise.

Finanční dotace a stipendia

1. cena: 60 000 Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii
2. cena: 40 000 Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii
3. cena: 25 000 Kč

Finanční obnosy na Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy věnuje společnost Atos.

Stipendia na stáže ve Francii zajišťuje francouzské velvyslanectví v České republice. Tyto stáže se musí konat ve francouzském výzkumném středisku a nejpozději do 15. prosince 2019. Vědecké laboratoře budou vybrány výhradně laureáty.

Zvláštní cena IT4Innovations bude udělena ve spolupráci s IT4Innovations. Vítěz bude mít nárok na 50 000 výpočetních hodin na superpočítači Salomon v Ostravě.

Podmínky ceny naleznete v přiloženém dokumentu nebo zde.

Zájemci o účast se obrátí na děkanát své fakuty či ředitelství svého ústavu, které zašle případnou nominaci koordinátoru soutěže nejpozději do 12. března 2018.

 

 

Vloženo: 22. 2. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět