Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezinárodní setkání děkanů k Průmyslu 4.0 na FEI VŠB-TUO

Mezinárodní setkání děkanů k Průmyslu 4.0 na FEI VŠB-TUO
Děkan FEI VŠB-TUO Brandštetter pozval partnerské fakulty ze Žiliny a Gliwic.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava připravila na čtvrtek 22. února pracovní setkání děkanů a proděkanů ze Žilinské univerzity v Žilině a Politechniki Śląska z Gliwic. Hlavní náplní setkání byla pokračující diskuze o spolupráci v oblasti průmyslu 4.0.

Děkan FEI VŠB-TUO prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., představil hostům současné vedení a organizační strukturu fakulty a podpořil iniciativu spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0. Nabídl fakultám ze Slovenska a Polska spolupráci při pořádání odborných aktivit v Ostravě i přípravě mezinárodních projektů.

„Intenzivní spolupráce našich fakult výrazně podpoří rozvoj pokročilých technologií a nových průmyslových postupů. Odborné zázemí univerzit v těchto tématech může přispět k růstu atraktivity sousedících regionů,“ doplnil děkan FEI Brandštetter.

Děkani elektrotechnických a informatických fakult z Ostravy, Žiliny a Gliwic podepsali na jednání v červnu 2016 Memorandum o spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0. VŠB-TUO je jedním ze zakládajících členů Národního centra průmyslu 4.0, které funguje jako samostatné pracoviště Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.
 
Univerzity společně připravily workshopy v Bruselu v roce 2016 a 2017. Spolupráce bude pokračovat intenzivnějšími setkáními výzkumníků z jednotlivých fakult, přípravou vědecko-výzkumných akcí včetně mezinárodní konference na podzim 2018. Další plánované setkání za účasti zástupců výzkumných skupin se bude konat na jaře 2018 na Slovensku.
 

Michaela Vráželová

FEI VŠB-TUO

+420 737 331 647

michaela.vrazelova@vsb.cz

Vloženo: 26. 2. 2018
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět