Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO vede evropský projekt DRIVES

VŠB-TUO vede evropský projekt DRIVES
Naše univerzita získala významný evropský projekt v oblasti automobilového průmyslu s názvem Development and Research on Innovative Vocational Education Skills (DRIVES). Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D. a Ing. Jakub Štolfa z Fakulty elektrotechniky a informatiky budou následující 4 roky koordinovat práci 24 partnerů a 8 spolupracujících subjektů ze 13 členských států Evropské unie.

Naše univerzita získala významný evropský projekt v oblasti automobilového průmyslu s názvem Development and Research on Innovative Vocational Education Skills (DRIVES). Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D. a Ing. Jakub Štolfa z Fakulty elektrotechniky a informatiky budou následující 4 roky koordinovat práci 24 partnerů a 8 spolupracujících subjektů ze 13 členských států Evropské unie.

DRIVES  je jedním z pilotních projektů Agendy znalostí pro Evropu, která je páteřní politikou EU v oblasti vzdělávání a posilování znalostí v průmyslových sektorech EU.

Automobilový průmysl patří mezi pilíře evropské ekonomiky a České republiky jako takové. Podpora vzdělávání a znalostí ve světle současných trendů tohoto sektoru, především dekarbonizace, konektivity, průmyslu 4.0 a sdílené ekonomiky se tak jeví jako klíčová pro udržení konkurenceschopnosti tohoto sektoru pro českou ekonomiku.

Cílem projektu DRIVES je v prvé řadě analýza a odhad budoucí poptávky po specifických dovednostech a znalostech v automobilovém sektoru, rozvíjení těchto znalostí na evropské úrovni a propojení poptávky ze strany automobilového sektoru a nabídky ze strany vzdělávacích institucí na straně druhé v těchto specifických znalostech.

„Projekt DRIVES bude základem kontinuálního procesu monitoringu a rozvíjení specifických znalostí v tomto klíčovém sektoru a jsem proto velmi hrdý na to, že právě Česká republika a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava hraje v tomto procesu klíčovou roli,“ doplnil prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor VŠB-TUO. 

Projekt byl zahájen v lednu tohoto roku. VŠB-TUO jako kordinátor projektu pořádá úvodní setkání všech partnerů projektu, které se bude konat v termínu 1. a 2. března v kampusu VŠB-TUO. Součástí úvodního setkání je otevřená veřejná konference konaná 1. března v 17 hod. na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v budově auly, která bude představovat veřejné představení projektu pro širší akademickou obec a všechny zúčastněné ze strany evropských institucí, průmyslové sféry a vzdělávacích institucí.

 

 

Vloženo: 27. 2. 2018
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět