Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 4. 2021!

Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá mezinárodní letní univerzitu energetiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá mezinárodní letní univerzitu energetiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO pořádá mezinárodní letní univerzitu energetiky

Katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava připravuje v termínu 11. - 15. 6. 2018 mezinárodní seminář s názvem „Česko-německá letní univerzita energetiky“. 

Hlavními tématy budou energie a životní prostředí, která jsou s ohledem na současnou situaci velmi aktuální jak v ČR, tak i v SRN. Bude rozvíjena diskuze o energetických technologiích příznivých k životnímu prostředí, budování mezinárodní sítě pro výměnu znalostí mezi odborníky v energetice včetně studentů. Pro studenty coby hlavní cílovou skupinu projektu je akce příležitostí k setkání se studenty ze sousední země, navázání nových kontaktů a získání znalostí a zkušeností. 

Cílem letní univerzity je podpora zájmu o moderní energetické technologie, dále zdůraznění negativních důsledků přetoků výkonů z německých větrných elektráren přes Polsko a Česko. Zde je naprosto nezbytná spolupráce českých a německých odborníků, aby nedocházelo k ohrožování energetické soustavy ČR. Zúčastněným studentům bude umožněna výměna poznatků a zkušeností na odborných přednáškách. Studenti se díky tematicky zaměřeným exkurzím a návštěvám soukromých společností v oblasti energetiky lépe seznámí s praktickými aplikacemi. Akce přispěje k aktivní diskuzi studentů, budoucích expertů v oblasti energetiky, zejména elektroenergetiky. Osobní kontakt a znalost kolegů jsou dobrým základem výzkumné i projektové spolupráce zúčastněných institucí. S ohledem na snahu o zapojení se do mezinárodních projektů výzkumu a inovací jsou osobní kontakty dobrým základem budoucí aktivnější spolupráce pořádajících univerzit VŠB-TUO a Brandenburg University of Technology Cottbus - Senftenberg. 

Česko-německá letní univerzita energetiky se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Za organizační tým:

doc. Ing. Goňo Radomír, Ph.D., Fakulta elektotechniky a informatiky VŠB-TUO, radomir.gono@vsb.cz

Vloženo: 4. 4. 2018
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět