Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO vyjednala spolupráci s belgickou Hasselt University

VŠB-TUO vyjednala spolupráci s belgickou Hasselt University
VŠB-TUO vyjednala spolupráci s belgickou Hasselt University

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se snaží rozšiřovat seznam zahraničních partnerských univerzit. Velvyslanec České republiky v Belgii, Mgr. Jaroslav Kurfürst, Ph.D., představil VŠB-TUO v březnu 2017 možnost spolupráce s belgickou univerzitou ve městě Hasselt. Ta je svou polohou i nabídkou studijních programů velmi podobná. Leží poblíž Genku, města vyhlášeného svou průmyslovou aktivitou. Velvyslanec Mgr. Jaroslav Kurfürst, Ph.D. seznámil děkany VŠB-TUO také s inspirativním belgickým projektem EnergyVille.

„Hasselt University má 6 fakult, přibližně 6500 studentů a nachází se v uhelném regionu, který v poslední době prochází transformací. Máme mnoho společných témat a možností další spolupráce“, vysvětlil rektor VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

V srpnu 2017 navštívil děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, současný rektor univerzity Snášel Hasselt. „Jednou z priorit Hasselt University je oblast energetiky, region prošel velkou konverzí a vyrovnává se s těmito změnami i s pomocí univerzity. Vnímám mnoho společných znaků a vidím velký potenciál budoucí spolupráce. Jednali jsme o možnostech společného doktorského studia, výzkumné spolupráci a přípravě mezinárodních projektů,“ uvedl po setkání rektor Snášel.

V únoru 2018 se setkání zástupců univerzit konalo na VŠB-TUO. Dne 27. března 2018 podepsal rektor Snášel v Hasseltu memorandum o porozumění. Hlavními body memoranda jsou podpora výměnných pobytů studentů a zaměstnanců univerzit, výzkumná spolupráce, společná organizace seminářů, workshopů apod., výměna studijních materiálů, publikací atd. Kromě dojednání podmínek dvoustranné spolupráce byla zmíněna možnost trojstranné spolupráce s univerzitou, se kterou VŠB-TUO velmi úzce spolupracuje, a to s vietnamskou Ton Duc Thang University.

Vloženo: 4. 4. 2018
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět