Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Budovou rektorátu prochází unikátní měřická chodba

Budovou rektorátu prochází unikátní měřická chodba
Budovou A rektorátu VŠB – Technické univerzity Ostrava prochází 34 metrů hluboká šachtice a 55 metrů dlouhá měřická chodba. Slouží hlavně studentům Katedry geodézie a důlního měřictví. Ti tak mají jedinečnou možnost získat cenné zkušenosti pro svou budoucí praxi. 

Budovou A rektorátu VŠB – Technické univerzity Ostrava prochází 34 metrů hluboká šachtice a 55 metrů dlouhá měřická chodba. Slouží hlavně studentům Katedry geodézie a důlního měřictví. Ti tak mají jedinečnou možnost získat cenné zkušenosti pro svou budoucí praxi. 

Měřická chodba VŠB-TUO je republikovým unikátem. S délkou 55 metrů a svislou šachticí o hloubce 34 metrů přesahuje všechny ostatní. „Svislá šachtice slouží k praktické ukázce připojovacího a usměrňovacího měření a hloubkového měření, které obdobným způsobem probíhá v dole. Na střeše budovy A se metodou protínání zpět, na známé trigonometrické body v okolí, určí souřadnice pilířů v měřické pozorovatelně. Souřadnice se pak pomocí speciálních olovnic promítnou do měřické chodby. Určíme tak body základního důlního bodového pole,“ vysvětluje princip měření pedagog Katedry geodézie a důlního měřictví Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D. 

Ve dvou posledních letech prošla chodba úpravami a inovacemi. „Nově je součástí chodby speciální kolej, po které jezdí vozík s odrazným systémem a jsme tak schopni kalibrovat elektrooptické dálkoměry,“ vysvětluje doktor Dandoš.  Velkou výhodou měřické chodby je její izolovanost. Na rozdíl od Báňské měřické základny u ostravského planetária se daleko více přibližuje podmínkám v uzavřených laboratořích. Studenti si tak mohou vyzkoušet, že v konstantní teplotě a bezvětří funguje dálkoměr daleko přesněji, než na otevřeném prostranství. 

Obor Důlní měřictví je v dnešní době spojený převážně jen s uhlím. Studenti si pak říkají: „Když se tady zavírají doly, tak proč bych šel studovat Důlní měřictví?!“ Pravda je ale taková, že cokoliv se buduje pod povrchem (tunely, kolektory), vyžaduje práci důlního měřiče. Musí být přítomni také u povrchových dolů, kterých je například v severních Čechách velké množství. „Studenti se naučí hlavně princip usměrňovacího a připojovacího měření. Na Ostravsku už jsou všechny doly zavřeny, proto ani nemají možnost se s tím setkat,“ dodává k výhodám chodby doktor Dandoš. Dva aktivní doly jsou v oblasti Karvinska: Důlní závod 1 a 2. Výše zmiňovaný princip měření je v oboru Důlní měřictví základem celého studia. „Když špatně připojíte důl, dochází k nesprávnému určení základního důlního bodového pole a na něj navazují veškeré práce. Od měřičů, přes vlastní těžbu atd. Pokud bychom například plánovali prorážku, je nutné mít určeny souřadnice co nejpřesněji,“ potvrzuje doktor Dandoš důležitost měření. 

Součástí celého objektu je také měřická pozorovatelna. Ta slouží především k výuce. Kromě oboru Důlní měřictví se zde pohybují i studenti oboru Inženýrská geodézie. Studenti si zde například vyzkoušejí měření vodorovných úhlů různými metodami. „Dále zde na třech venkovních pilířích testujeme technologii GNSS. Jsme schopni otestovat přesnost celé GNSS aparatury, která slouží pro geodetické účely,“ doplňuje doktor Dandoš. 

 „Už jen způsob, jakým máme koncipovánu akreditaci na Důlním měřictví, dokazuje, že si mohou studenti vybrat z více regulovaných povolání, než studenti Inženýrské geodezie. Je to pro ně obrovskou výhodou,“ motivuje budoucí studenty pan doktor. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je jedinou univerzitou v České republice, která atraktivní obor Důlního měřictví nabízí. Absolventi se uplatní především při výkonu zeměměřických činností a v těžebních organizacích jako důlní měřiči. Katedra navíc spolupracuje se zahraničními institucemi, jako jsou ISM – International society for mine surveying nebo FIG – International federation of surveyors. Studenti mají možnost získávat data nejen z oblastí na území České republiky, ale mohou se podílet také na výzkumech v zahraničí. „Spolupracujeme jak se Slovenskem, tak Polskem. Někteří naši studenti pracují například ve Švédsku nebo Norsku,“ dodal doktor Dandoš.

Vloženo: 9. 4. 2018
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět