Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 26. 5. 2018!

Pozvánka ke Kurzu základů vědecké práce pro doktorandy - květen 2018

Kurz základů vědecké práce v AV ČR je realizován jako týdenní kurz. Kurz je přístupný pro doktorandy zdarma, na základě vyplněné přihlášky.

Akademie věd ČR pořádá pro studenty doktorských studijních programů Kurzy základů vědecké práce. Cílem kurzu je seznámit začínající doktorandy se základními principy prezentace výsledků vědecké práce a s dalšími důležitými skutečnostmi, které budou užitečné pro jejich vědeckou přípravu, neboť ve srovnání s mezinárodním kontextem je pociťována stále větší potřeba se systematicky věnovat přípravě doktorandů pro vědeckou práci.

Pro tyto účely připravila Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR kurz určený doktorandům, jejichž školitelé pracují v ústavech AV ČR; nebo na vysokých školách. Jelikož se jedná o obecný kurz, jehož náplň nebude zabíhat do specifik daného vědního oboru, nebudou doktorandi rozděleni do skupin podle své specializace. Jedním z pozitivních rysů kurzu se tak může stát vzájemné obohacování a ovlivňování doktorandů svými zkušenostmi z různých oborů.

Kurz základů vědecké práce v AV ČR je realizován jako týdenní kurz. Kurz je přístupný pro doktorandy zdarma, na základě vyplněné přihlášky.

Po absolvování kurzu získá doktorand Certifikát. Na základě tohoto Certifikátu může vysoká škola dle svých vnitřních studijních předpisů doktorandovi přiznat příslušný počet kreditů.

Další informace najdete na našich webových stránkách www.avcrbrno.cz

Momentálně máme stále volný termín 21.05. – 25.05.2018.

Přihlášku naleznete v příloze. Přihlášku je nutno vyplnit a zaslat naskenované na email: hubschova@avcrbrno.cz

 

Kontakt:

Kateřina Hübschová
asistentka ředitelky kanceláře
Sdružení moravských pracovišť
Akademie věd České republiky

Čechyňská 19, 602 00 Brno
Tel.: +420 542 212 562-3
www.avcrbrno.cz
facebook.com/SMPAVCR
instagram.com/smp_avcr

 

Vloženo: 3. 5. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět