Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 15. 6. 2018!

Pozvánka na workshop pro žadatele o ERC granty

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze si Vás dovolují informovat o workshopu ze série školení Jak na H2020? pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady (ERC) na téma JAK NAPSAT KOMPETITIVNÍ NÁVRH ERC PROJEKTU?

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze si Vás dovolují informovat o workshopu ze série školení Jak na H2020? pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady (ERC) na téma JAK NAPSAT KOMPETITIVNÍ NÁVRH ERC PROJEKTU?

Cílem workshopu je zprostředkovat žadatelům o granty ERC informace a znalosti, které jsou zásadní pro přípravu konkurenceschopného návrhu projektu a poskytnout jim účinnou formu zpětné vazby k jejich záměrům. Kvůli účelnosti je tento workshop určen pouze žadatelům o ERC Starting/Consolidator (a eventuálně Advanced) granty, kteří již mají konkrétní projektový záměr, který chtějí podat ve výzvě pro rok 2019.

Workshop je rozdělen na dvě části. 1. část proběhne v termínu 11. – 12. června 2018 jako dvoudenní intenzivní trénink ve psaní návrhů ERC projektů. Žadatelé budou mít možnost svůj záměr diskutovat s řešiteli ERC projektů a hodnotitelem. Druhý den budou mít účastníci workshopu možnost pracovat s podpořeným ERC projektem z oblasti věd o živé přírodě a nebo z oblasti věd společenských (dle volby při registraci na workshop) a vyzkouší si tak roli hodnotitelů, aby měli bližší představu, jaké aspekty je potřeba zdůraznit při psaní reálného návrhu projektu.

2. část workshopu proběhne 21. září 2018 v podobě krátkých prezentací záměrů jednotlivých žadatelů, na něž naváže diskuse s ostatními účastníky workshopu, zkušenými řešiteli ERC grantů a hodnotiteli z různých vědních oblastí.

Podmínkou účasti na workshopu je zaslání krátkého abstraktu projektu (v anglickém jazyce, max. 2000 znaků), CV (v anglickém jazyce, max. 2 strany) a dosažených výsledků („early achievements track-record“, v anglickém jazyce, max. 2 strany) – vše v jednom dokumentu ve Wordu a podle pravidel dokumentace ERC, nejpozději do 27. května 2018 na e-mail: dvorakovaz@tc.cz.

Vzorové formuláře pro starting a consolidator granty naleznete spolu s programem v příloze. Informace k workshopu v angličtině jsou dostupné zde: https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/akce/modul-5-workshop-for-erc-starting-consolidator-grant-applicants

Na workshop je nutné se zaregistrovat co nejdříve (materiály stačí zaslat později – do 27/5) přes: http://geform.tc.cz/ERCworkshop2018

Všechny materiály budou považovány za důvěrné. Kvalita zaslaných podkladů bude rozhodující pro účast na workshopu, kterou potvrdíme nejpozději 7. června 2018.

 

Kontakt:
Zuzana Dvořáková
Národní informační centrum pro evropský výzkum
Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 1076/27
160 00 Praha 6

Tel. 234006104
E-mail: dvorakovaz@tc.cz
www.tc.cz
www.h2020.cz

Vloženo: 3. 5. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět