Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 5. 2018!

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace

Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) vytváří novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím.

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace se uskuteční ve dnech 15. – 17. 5. 2018 v pavilonu P brněnského výstaviště.

Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a studentům platformu pro propojení vědecko-výzkumné sféry s podnikatelskou praxí a zároveň napomáhá k rozvoji komunikace a projektové spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.

Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) vytváří novou interdisciplinární platformu pro propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry. Poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné a široké veřejnosti.

Na veletrhu se budou prezentovat především inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavádění inovací v praxi a budou mít možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

Veletrh Věda Výzkum Inovace bude pro vystavovatele a zájemce z odborné veřejnosti zahájen Slavnostním otevřením, za přítomnosti významných osobností z různých vědních oborů, státní správy a komerčního sektoru.

Pro vystavovatele a návštěvníky je připravován velmi zajímavý a poutavý doprovodný program obsahující:

 • odborné konference ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými organizacemi,
 • tematické konference ve spolupráci s inovativními firmami, svazy, asociacemi a klastry,
 • fóra ve spolupráci s vystavovateli ze všech skupin,
 • semináře obsahující prezentace vystavovatelů,
 • B2B akce pro získávání nový kontaktů mezi vystavovateli a návštěvníky veletrhu.

Rok 2017 přinesl výrazné navýšení počtu vystavovatelů i návštěvníků. Tuto skutečnost očekáváme v roce 2018. Věříme, že tomuto trendu pomůže i přesun veletrhu do novějšího a lukrativnějšího pavilonu P brněnského výstaviště.

Přijměte naše pozvání a přijďte představit výsledky své práce, novinky jak zástupcům oboru, tak i investorům, partnerům a dalším zákazníkům. Využijte tuto příležitost k osobnímu setkání, diskusi, načerpání nových poznatků, ale i navázání nových kontaktů.

NEJNOVĚJŠÍ VĚDECKÉ POZNATKY SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI – OBOROVÁ TÉMATA VVVI 2018

 1. Vesmírný program
 2. Energetika
 3. E-mobilita a dopravní systémy budoucnosti
 4. Pokročilé technologie
 5. Robotika
 6. 3D tisk
 7. Digitální ekonomika
 8. Smart City
 9. Smart home – home automation
 10. Biotechnologie
 11. Virtuální realita
 12. Start-upy
 13. Sdílená ekonomika
 14. Lidské zdroje
 15. Financování VaVaI

 Více na www.vvvi.cz

Vloženo: 11. 5. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět