Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 5. 2021!

Celostátní sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků

Celostátní sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků
VŠB – Technická univerzita Ostrava bude ve dnech 4. – 6. června hostit celostátní sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků. Účast potvrdili mimo jiné profesor Pavel Exner, předseda Evropské matematické společnosti, profesor Martin Kalina, předseda Jednoty slovenských matematikov a fyzikov nebo doktor Jiří Rákosník, ředitel Matematického ústavu Akademie věd České republiky.

VŠB – Technická univerzita Ostrava bude ve dnech 4. – 6. června hostit celostátní sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků. Účast potvrdili mimo jiné profesor Pavel Exner, předseda Evropské matematické společnosti, profesor Martin Kalina, předseda Jednoty slovenských matematikov a fyzikov nebo doktor Jiří Rákosník, ředitel Matematického ústavu Akademie věd České republiky. 

Jednota českých matematiků a fyziků je profesní společnost sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky. Byla založena studenty vysokých škol již v roce 1862 a klade si za cíl podporovat rozvoj matematiky a fyziky nad rámec akademických a průmyslových institucí, a to zejména popularizací, péčí o talenty a vydáváním odborných stanovisek. 

Na celostátním sjezdu bude mimo jiné voleno předsednictvo a komise. S přednáškou „Částicová fyzika - skvělé působiště pro experty a skvělé téma pro veřejnost“ vystoupí docent Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, profesor Jaroslav Nešetřil z téhož pracoviště přednese své “Poznámky k moderní matematice“. 

Záštitu nad sjezdem převzali hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA., rektor VŠB – TU Ostrava prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., a děkan FEI VŠB – TU Ostrava prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.

Vloženo: 30. 5. 2018
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět