Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vedení univerzity diskutovalo s europoslancem Tošenovským o evropských projektech

Vedení univerzity diskutovalo s europoslancem Tošenovským o evropských projektech
VŠB-TUO navštívil poslanec Evropského parlamentu Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.

Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c., poslanec Evropského parlamentu, navštívil v pátek 1. 6. 2018 Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. Europoslanec Tošenovský dorazil na základě pozvání rektora VŠB-TUO prof. RNDr. Václava Snášela, CSc., aby představil změny, které Evropskou unii v novém programovém období čekají.

Pan poslanec je v Evropském parlamentu členem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou (D-CN). Ve výborech se především zaměřuje na konkurenceschopnost těžkého průmyslu, energetickou účinnost a podporu výzkumu a nových technologií.

Tímto směrem byla vedena také diskuse s vedením univerzity, fakult a výzkumných center. Hovořilo se o úspěšných evropských projektech včetně zapojení VŠB-TUO do programu Horizont 2020. Tento program je největším rámcovým programem Evropské unie, v programovém období 2014-2020 má celkový rozpočet ca 78 mld. EUR. Projekty získávají mezinárodní konsorcia složená ze zástupců různých členských států.

Pan poslanec Tošenovský informoval přítomné účastníky o novinkách, které přinese 9. rámcový program po roce 2020. EU hodlá do podpory výzkumu, vývoje a inovací investovat ještě o ca 20% více než v současném období 2014-2020.

„Setkání s českými europoslanci považuji za důležité jednak z důvodu představení naší univerzity, dále s ohledem na sdělování priorit VŠB-TUO. Poslanci Evropského parlamentu jsou přímo zapojeni do legislativního procesu, schvalují unijní předpisy, které ovlivňují dění ve všech členských státech EU. Podpora výzkumu, vývoje a inovace jsou v evropském i světovém měřítku zásadní a patří rovněž ke klíčovým oblastem naší univerzity. Cílem je aktivněji se zapojovat do mezinárodních projektů a získávat jejich prostřednictvím nejen finanční prostředky, ale zejména navazovat spolupráci s předními výzkumnými institucemi a univerzitami,“ doplnil po setkání s europoslancem Tošenovským prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor VŠB-TUO.

Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c. je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TUO, je předsedou správní rady VŠB-TUO, je členem správní rady IT4Innovations.

Vloženo: 6. 6. 2018
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět