Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 10. 2020!

Excelentní výzkum na VŠB-TUO

Excelentní výzkum na VŠB-TUO
Institut environmentálních technologií získal z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání přes 100 milionů korun na excelentní výzkum v oblasti životního prostředí.

Institut environmentálních technologií, který je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava, získal z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 107,3 milionů korun na excelentní výzkum v oblasti životního prostředí. Projekt s názvem „Institut environmentálních technologií – excelentní výzkum“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000853) bude realizován s finanční podporou Evropské unie.

„Řešení projektu bude probíhat v rámci dvou výzkumných programů, a to Materiálové a energetické využití odpadů a Snižování polutantů v životním prostředí,“ říká profesorka Lucie Obalová, ředitelka Institutu environmentálních technologií (IET). Finance z projektu pomohou posílit výzkumný tým, zefektivnit mezinárodní spolupráci a realizovat aplikaci vědeckých výstupů do praxe. 

Výzkumníci z IET se budou zabývat například snižováním zátěže životního prostředí plynoucí z produkce velkoobjemových odpadů původem z metalurgického a energetického průmyslu, kterého je v Moravskoslezském kraji stále dost, nebo také zvýšením úrovně a bezpečnosti anaerobní přeměny odpadů na plyn. 

Dlouhodobým problémem nejen na Ostravsku je špatný vzduch. Díky tomuto projektu budou vědci dále zkoumat možnosti snižování znečištění ovzduší (oxidy dusíku, CO2, …) speciálními metodami (katalytickými, fotokatalytickými, adsorbčními). Chtějí také řešit šance na vyloučení cizorodých látek z odpadních a povrchových vod. 

Institut environmentálních technologií se dlouhodobě věnuje vzdělávání a výzkumu v oblastech zpracování odpadů, čištění odpadních plynů a vod nebo modelování šíření polutantů v životním prostředí.

Vloženo: 15. 10. 2018
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět