Publikační soutěž CUP

CUP (Cup of University Publications) je soutěž jež má hravou formou prezentovat výsledky, články v časopisech indexovaných na WoS a SCOPUS, a to jednotlivců, kateder i fakult.

CUP  (Cup of University Publications) je soutěž jež má hravou formou prezentovat výsledky, články v časopisech indexovaných na  Web of Science (WoS) a Scopus (Sc), a to jednotlivců, kateder i fakult.

Cup hodnotí články nezávisle na oboru. Pro hodnocení není důležitá hodnota citačních ukazatelů, impact factor nebo SJR, ale relativní pořadí v oboru ve kterém je časopis indexován. Pokud je časopis indexován ve více oborech ve WoS i Sc, pak se počítá průměrné pořadí ve všech indexovaných oborech a výsledkem je percentil.

Aby CUP kladl důraz na časopisy, které jsou v popředí oborů, byl převzat vzorec z RIV. V konečném hodnocení se bere v úvahu počet autorů z VŠB a body se rozdělují mezi jednotlivce, katedry, fakulty a ústavy VŠB-TUO.

 

Vloženo: 19. 10. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět