Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 1. 2021!

Národní centrum pro energetiku na VŠB-TUO

Národní centrum pro energetiku na VŠB-TUO
VŠB – Technická univerzita Ostrava od začátku roku 2019 řídí Národní centrum pro energetiku.

VŠB – Technická univerzita Ostrava od začátku roku 2019 řídí Národní centrum pro energetiku. Ve spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi a firmami z energetického průmyslu vzniknou nové, účinnější a bezpečnější technologie i pro využití alternativních paliv a zajištění energetické soběstačnosti České republiky. Projekt Národního centra pro energetiku (TN01000007) je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky. Přípravná fáze projektu byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Podpora projektu Výzkumného centra excelence pro energetiku“ (08181/2018/RRC).

 

„Národní centrum pro energetiku získalo u Technologické agentury České republiky, která projekt finančně podporuje, vůbec nejvyšší hodnocení,“ říká profesor Stanislav Mišák, hlavní řešitel projektu. „Spolupracovat na vývoji nových technologií budeme s dalšími 23 subjekty, jako jsou například Centrum výzkumu Řež, ČEZ, Doosan Škoda Power nebo Veolia Energie ČR,“ dodává profesor Mišák. 

Právě energetika, suroviny a v té souvislosti i ekologie jsou jednou z hlavních oblastí výzkumu VŠB – Technické univerzity Ostrava, o čemž svědčí existence několika výzkumných ústavů, které na univerzitě působí: Výzkumné energetické centrum, Institut environmentálních technologií nebo Centrum ENET (Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie). Vědci, ale i studenti se zde dlouhodobě věnují efektivnímu využívání energie, vývoji nových technologií nebo alternativním palivům.  

Cílem Národního centra pro energetiku je dlouhodobá spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Vědci a firmy budou navzájem sdílet infrastrukturu a své know-how. Vzniknou nové technologie vedoucí ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí. 

Národní centrum pro energetiku je jedním z 13 Národních center kompetence, které podporuje Technologická agentura České republiky. Program Národního centra kompetence je zaměřený na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení aplikovaného výzkumu.

Vloženo: 14. 1. 2019
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět