Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 12. 2020!

3. místo v soutěži Cena guvernéra Národnej banky Slovenska

3. místo v soutěži Cena guvernéra Národnej banky Slovenska
Absolvent Ekonomické fakulty získal ocenění za práci v oblasti ekonomie od guvernéra Národní banky Slovenska.

V roce 2018 již pošesté vyhlásila centrální banka Slovenska soutěž o Cenu guvernéra Národní banky Slovenska. Do soutěže se mohli zapojit studenti slovenských vysokých škol a také občané Slovenska studující v zahraničí se svými dizertačními pracemi obhájenými v akademickém roce 2017/2018 zejména z oblasti ekonomie, makroekonomie, financí a finanční stability, které originálním způsobem přispívají k vědeckému poznání.

Nejlepší práce vybírala odborná porota ze třinácti dizertačních a čtyř diplomových přihlášených prací. Jak uvedl guvernér Josef Makúch při předávání ocenění: „Práce sa každým ďalším ročníkom súťaže zlepšujú. Pre budúcnosť slovenskej ekonomickej vedy aj pre kvalitu našej hospodárskej politiky je potešujúce, že nám vyrastá generácia kvalitných mladých ekonómov."

První cena byla předána PhDr. Marku Rusnákovi, PhD., za dizertační práci s názvem „Essays on monetary policy transmission". Druhé místo pak obsadil Ing. Martin Kameník, PhD., jehož práce nese název „Fiškálne pravidlá, fiškálny priestor a procyklická fiškálna politika".

Třetí místo připadlo absolventu Ekonomické fakulty Ing. Miroslavu Kľúčikovi, PhD., který ji získal za práci s názvem „Modely predstihových indikátorov pre Slovenskú republiku - Aplikácia empirických a teoretických prístupov".

Dr. Kľúčik získal doktorský titul na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – TU Ostrava v roce 2018 v oboru Ekonomie, vedoucím jeho dizertační práce byl prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D., který na fakultě působí jako proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu. Dr. Kľúčik v současné době pracuje jako analytik Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Dr. Kľúčikovi gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.

S využitím tiskové zprávy NBS: Tisková zbráva NBS

 

Vloženo: 15. 1. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 169 - Oddělení vnějších vztahů
Zpět