Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Při Slavnostní vědecké radě VŠB-TUO bude odhalen reliéf Zrození železa

Při Slavnostní vědecké radě VŠB-TUO bude odhalen reliéf Zrození železa
U příležitosti Dne učitelů se v Aule VŠB – Technické univerzity Ostrava uskuteční Slavnostní vědecká rada.

U příležitosti Dne učitelů, který se koná 28. března a slouží k uctění učitele národů Jana Amose Komenského, se v Aule VŠB – Technické univerzity Ostrava uskuteční Slavnostní vědecká rada. Před jejím zahájením proběhne odhalení plastiky Zrození železa, kterou se univerzitě povedlo zachránit z likvidované ocelárny. Plastika od Vladislava Gajdy doplní sbírku uměleckých děl univerzity. 

Slavnostní vědeckou radu VŠB-TUO zahájí v 10 hod. svým projevem rektor univerzity prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Univerzita letos navíc oslaví 170 let od svého založení a zahájení výuky. Založena byla 23. ledna 1849 v Příbrami, 12. listopadu téhož roku se na tehdejším Montánním učilišti a dnešní VŠB – Technické univerzitě Ostrava začali učit první studenti. V prvním roce výuky studovali hornictví, v druhém hutnictví. Univerzita k této příležitosti chystá řadu akcí, např. na Slavnostní vědecké radě bude představen dokument 170 let Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Ve čtvrtek 28. března bude v 9 hod. v přízemí auly VŠB-TUO odhalen také reliéf Zrození železa, který je dílem sochaře Vladislava Gajdy a byl instalován ve vítkovické Ocelárně 2. Dr. Jakub Ivánek, jenž je autorem mapy ostravských soch, paní Dr. Eva Špačková, architektka a pedagožka na Katedře architektury Fakulty stavební, syn Vladislava Gajdy Dr. Jakub Gajda a vedení univerzity se postarali o to, aby dílo bylo umístěno na univerzitní půdě, konkrétně v přízemí auly. V jeho blízkosti bude umístěn také informační poster o vzniku reliéfu. Dílo je navíc přímou linií propojeno s budovou rektorátu, kde se nachází jiný reliéf z dílny Vladislava Gajdy Zrození uhlí a vidět jej můžete při vstupu do budovy rektorátu. 

V rámci Slavnostní vědecké rady VŠB-TUO budou představeni docenti, kteří dostanou jmenovací dekrety. Na své slavnostní promoce se také těší absolventi doktorského studia. Další náplní ceremoniálu bude předání ocenění za nejlepší dizertační práci a hudební vystoupení Akademického pěveckého sboru VŠB-TUO.

Vloženo: 26. 3. 2019
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět