Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 21. 4. 2021!

Národní superpočítačové centrum v čele významného mezinárodního projektu LEXIS

Národní superpočítačové centrum v čele významného mezinárodního projektu LEXIS
Národní superpočítačové centrum v rámci projektu LEXIS ovlivní výzkum klimatických změn, zemětřesení nebo tsunami.

VŠB – Technická univerzita Ostrava slaví mezinárodní úspěch. Vědecký tým z IT4Innovations národního superpočítačového centra pod vedením Jana Martinoviče odstartoval práce na projektu LEXIS. Projekt je rozdělen do tří pilotních projektů, které se zaměřují na problematiku z oblasti leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů, na zemětřesení a tsunami. 

 

Projekt LEXIS (Large-scale Execution for Industry & Society) byl slavnostně odstartován v lednu 2019 v Ostravě, kde se sešli partneři projektu. Konsorcium se skládá z 16 členů ze sedmi států Evropy a to jak z významných superpočítačových center, zástupců průmyslových podniků nebo poskytovatelů technologií. V dnešní době představuje rostoucí množství dat generovaných moderními průmyslovými a obchodními procesy obrovské výzvy pro organizace. 

Jan Martinovič, hlavní řešitel projektu LEXIS, jasně definuje ambice a cíle projektu: „Naším záměrem je vytvořit pokročilou platformu, s využitím moderních technologií a přístupů, mezi které patří vysoko-výkonnostní počítání, práce s velkými daty a cloudové služby. Přínosy projektu LEXIS budou demonstrovány ověřením využití platformy ve třech pilotních řešeních, v rámci kterých se budeme zabývat problematikou z oblasti leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů a problematikou zemětřesení a tsunami.“ 

Pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, pod kterou IT4Innovations národní superpočítačové centrum patří, jde o prestižní záležitost. Rektor univerzity prof. Václav Snášel proto také tým Jana Martinoviče, hlavního řešitele projektu LEXIS, ocenil šekem na 2 000 000 Kč. „Velice si vážím získání tohoto ocenění, které dokládá, o jak významný milník pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava se jedná. Získané prostředky budou použity mimo jiné na rozšíření infrastruktury budované v rámci projektu LEXIS, propagaci výzkumných a vývojových aktivit a pro rozvoj naší laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace,“ uvádí Jan Martinovič z IT4Innovations.  

Projekt LEXIS je financován rámcovým programem Horizont 2020 a jedná se o vůbec první projekt tohoto významu koordinovaný VŠB – Technickou univerzitou Ostrava.

 

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 825532.
Schválený rozpočet projektu: 14 030 948 eur, dotace Evropské unie: 12 218 545 eur

 

 

Vloženo: 17. 4. 2019
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět