Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 4. 2021!

Ceny děkana za nejlepší publikace let 2016-18 uděleny

Ceny děkana za nejlepší publikace let 2016-18 uděleny
Soutěž o cenu děkana Ekonomické fakulty za nejlepší publikace v letech 2016-18 má své vítěze.

Ekonomická fakulta pořádá každoročně Soutěž o cenu děkana za nejlepší publikace. Soutěž je určena pro všechny akademické pracovníky, kteří publikují a vydávají své práce formou článků či odborných knih (monografií).  

Hodnocení bylo provedeno zejména dle následujících kritérií:

  • novost,
  • náročnost zpracování,
  • náročnost recenzního řízení,
  • renomé nakladatelství,
  • množství výtisků,
  • citace v renomovaných publikacích,
  • impakt faktor časopisu.

Ocenění získali:

Cena děkana za odborné knihy (monografie)

doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.

ZAPLETAL, František. Optimization models for emissions management. Ostrava: VŠB-TUO, 2018. ISBN 978-80-248-4193-9

Cena děkana za článek

prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.

RACHŮNEK, Jiří and Dana ŠALOUNOVÁ. Ideals and involutive filters in generalizations of fuzzy structures. Fuzzy Sets and Systems. 2017, vol. 311, pp. 70-85. ISSN 0165-0114.

RACHŮNEK, Jiří and Dana ŠALOUNOVÁ. Derivations on algebras of a non-commutative generalization of the Lukasiewicz logic. Fuzzy Sets and Systems. 2018. Vol. 333, pp. 11-16. ISSN 0165-0114.

Ing. Jiří Gregor a doc. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.

GREGOR, Jiří and Martin MELECKÝ. The pass-through of monetary policy rate to lending rates: The role of macro-financial factors. Economic Modelling. 2018, vol. 73, pp. 71-88. ISSN 0264-9993.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme další úspěchy v publikační činnosti.

Fotografie: zleva prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D., doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D., Ing. Jiří Gregor

Vloženo: 26. 4. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 169 - Oddělení vnějších vztahů
Zpět