Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 5. 2021!

V rámci projektu CloudiFacturing se firmy připraví na Průmysl 4.0

V rámci projektu CloudiFacturing se firmy připraví na Průmysl 4.0
Evropská komise rozděluje téměř 18 miliónů Kč malým výrobním podnikům.

V rámci projektu CloudiFacturing rozdělí Evropská komise téměř 18 miliónů Kč malým a středně velkým výrobním podnikům. Tyto prostředky jsou určeny na optimalizaci výrobních procesů a produktivity pomocí modelování a simulací založených na cloudových a superpočítačových technologiích. Získat finanční prostředky pomohou digitální inovační huby. V České republice je digitálním inovačním hubem v oblasti superpočítačových technologií  IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.      

Projekt CloudiFacturing funguje od roku 2017 a jeho posláním je přispět k účinnému využívání výkonných výpočetních zdrojů, které poskytují superpočítače, a pomoci tak malým a středním výrobním podnikům v Evropě ke zvýšení své konkurenceschopnosti. Náplní projektu je optimalizace výrobních procesů a produktivity podniků pomocí modelování a simulací založených na využívání superpočítačových a cloudových služeb. Cílem projektu je pak naplnit vizi konceptu čtvrté průmyslové revoluce, tzv. Průmyslu 4.0. 

„IT4Innovations je partnerem projektu CloudiFacturing, což znamená, že vybraným podnikům z řad malých nebo středních výrobních firem nejen poskytujeme výpočetní čas našich superpočítačů, ale také jim můžeme pomoci s podáním projektu do otevřených výzev a v případě úspěšného schválení i se samotnou realizací projektu. V praxi to pak znamená, že danému podniku umíme nabídnout nejen technickou expertízu, ale také pomoc se zvládnutím administrativních kroků spojených s evropskými projekty,“ uvádí Tomáš Karásek z IT4Innovations, který je zároveň hlavním koordinátorem projektu za Českou republiku. 

V současné době je spuštěna 2. otevřená výzva projektu CloudiFacturing, v rámci které bude minimálně sedmi subjektům poskytnuta finanční dotace. Jednat by se mělo především o inovativní případy využití. Žadatelé by ve svých žádostech měli jasně definovat průmyslový dopad na zúčastněné výrobní společnosti, a to na základě jejich očekávaného přínosu z využívání výpočetních inženýrských a výrobních služeb a pracovních postupů využívajících technologii CloudiFacturing. Vybraní navrhovatelé budou mít možnost získat zkušenosti se superpočítačovými technologiemi (HPC) a cloud computingem v konkrétních případech jejich použití, možnost prozkoumat technické výhody nebo zlepšit procesy s novými dosaženými informacemi. Přihlášky je možné posílat až do 30. září https://www.cloudifacturing.eu/open-calls-general/ .

 „Pro malé podniky to bude fantastická příležitost vstoupit, a stát se součástí, éry digitalizace a tímto způsobem budou schopni čelit novým výzvám budoucnosti,“ řekl André Stork, koordinátor inovačního projektu CloudiFacturing.

 

Koordinátor projektu pro ČR:

Ing. Tomáš Karásek, Ph.D., IT4Innovations, VŠB –Technická univerzita Ostrava

tomas.karasek@vsb.cz

Vloženo: 13. 5. 2019
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět