Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 27. 5. 2021!

Katedra elektroenergetiky FEI zahájila společný projekt s Politechnikou Opole

Katedra elektroenergetiky FEI zahájila společný projekt  s Politechnikou Opole
Katedra elektroenergetiky FEI zahájila společný projekt s Politechnikou Opole

VŠB - Technická univerzita Ostrava a Politechnika Opole spolupracují od 1. 3. 2019 na mezinárodním projektu zaměřeném na udržitelnou elektroenergetiku a ekologii. Projekt si klade za cíl zlepšit uplatnitelnosti budoucích českých a polských absolventů oborů elektroenergetiky a udržitelného životního prostředí na trhu práce. Studenti získají nové znalosti a dovednosti, které využijí po ukončení studia. Zúčastní se zahraničního studijního pobytu, absolvují pracovní stáž ve firmě, odborné semináře a workshopy na obou univerzitách. Projekt rovněž přispěje ke zkvalitnění vybavení laboratoří FEI VŠB-TUO.

Projekt „Rozšíření kompetencí absolventů v oblastech udržitelné elektroenergetiky a životního prostředí“ s označením CZ.11.3.119/0­.0/0.0/17_027/00­01671 je financován z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Tento projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pro zájemce o účast na workshopech, seminářích, výměnných studijních pobytech a pracovních stážích je kontaktní osobou doc. Goňo (katedra 410) email radomir.gono@vsb.cz.

 

Vloženo: 13. 5. 2019
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět