Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra Stavební mechaniky pořádá již 17. ročník prestižní mezinárodní konference Modelování v mechanice

Katedra Stavební mechaniky pořádá již 17. ročník prestižní mezinárodní konference Modelování v mechanice
Ve dnech 23. - 24. května 2019 se v prostorách areálu Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava v Ostravě-Porubě uskuteční již 17. ročník prestižní mezinárodní konference Modelování v mechanice.

Jedná se o pravidelně pořádané setkání výzkumných pracovníků z České republiky i zahraničí, které si za dobu své existence vysloužilo na evropských univerzitách velké renomé. Svědčí o tom pravidelná účast vědeckých špiček svého oboru, kdy za všechny jmenujme, alespoň prof. Alfonso Fernándeze-Canteliho z University of Oviedo ze Španělska, prof. Dr. Ing. Dimitrise Diamantidise z Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg z Německa, prof. Ing. Juraje Králika, Ph.D., ze Slovenské Technické Univerzity v Bratislavě, Assoc. Prof. Eng. Tomasze Ponikiewskiho, PhD., ze Silesian University of Technology v polských Gliwicích a mnoho dalších významných kapacit.

Dlouholetý organizátor konference, vedoucí Katedry stavební mechaniky, doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D., z VŠB - TU Ostrava sdělil: „Tato vědecká konference poskytuje našim hostům neformální prostor pro prezentování a publikování původních vědecko-výzkumných příspěvků, zaměřených na problematiku numerického modelování konstrukcí. Za ta léta co k nám na konferenci jezdí, vznikla mezi odborníky nejen významná vědecká spojení, ale i pevná přátelství, takže se k nám do Ostravy velmi těší, z čehož mám pochopitelně obrovskou radost.“ K neformální atmosféře přispívají i pravidelné výlety, které pro návštěvníky konference organizátoři pořádají. V rámci loňského ročníku například navštívili Kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavsku, který je unikátní svou pohnutou historii a současnou náročnou rekonstrukcí. V nedaleké zaniklé vesnici Nové Oldřůvky, se nachází unikátní železo - betonová mostní konstrukce z roku 1908, která se bez větších oprav dodnes klene nad řekou Odrou. Doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. k tomuto originálnímu programu dodává: “Návštěvníci konference si tak nejen vymění nejnovější vědecké poznatky, ale poznají rovněž významné technické či kulturní památky našeho regionu. Myslím si, že tímto neformálním přístupem se také buduje prestiž naší univerzity doma i v zahraničí.“

Letos je v plánu návštěva nejvyššího vrcholu Moravskoslezských Beskyd Lysé hory. Nachází se na něm radiokomunikační objekt charakteristického vysílače vysoký 78 metrů. Byl dobudovaný v první polovině 80. let a sloužil k šíření druhého programu Československé televize. Po sestupu z vrcholu stráví účastníci konference nocleh v penzionu Sluníčko pod Lysou horou a po dopoledním přesunu zpět do areálu Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava v Ostravě-Porubě, bude konference pokračovat. Doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. upřesňuje hlavní témata konference: „Po oba dva dny se budou řešit vědecká témata s důrazem zejména na rozvoj a aplikaci numerických metod v mechanice, metody řešení rozsáhlých úloh mechaniky kontinua, numerické modelování statického a dynamického chování betonových, zděných, ocelových, dřevěných a kompozitních stavebních konstrukcí, interakce stavebních konstrukcí s podložím, vliv poddolování na stavební objekty, zatížení a odezva konstrukcí v extrémních podmínkách, sanace, rekonstrukce a zesilování nosných konstrukcí staveb, statika a dynamika stavebních konstrukcí, automatizace inženýrských úloh, mechanika materiálu, nelineární mechanika, lomová mechanika, experimentální ověřování konstrukcí a modelování teplotně namáhaných konstrukcí včetně požární odolnosti.“

Konference se uskuteční pod záštitou prof. Ing. Radima Čajky, CSc., děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

 

 Bližší informace poskytne Ing. Lenka Lausová, Ph.D., lenka.lausova@vsb.cz, tel.: +420 597 321 326.

Vloženo: 15. 5. 2019
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět