Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 10. 2020!

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS Brno 2019

XXVI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2019 proběhne ve dnech 22. až 25. 10. 2019 na brněnském výstavišti v pavilonu P. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 22. až 24. 10. od 8 do 16 hodin a 25. 10. od 8 do 14 hodin.

Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Brně převzali:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
• Rektor Vysokého učení technického v Brně
pan prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
• Poslanec Parlamentu ČR, pan prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
• Hejtman Jihomoravského kraje, pan JUDr. Bohumil Šimek
• Primátorka statutárního města Brna, paní JUDr. Markéta Vaňková
• Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice
pan Dr. Christoph Israng
• Velvyslanec Francie v České republice, pan Roland Galharaque
• Britský velvyslanec v České republice, pan Nick Archer MVO

Veletrh Gaudeamus v Brně je zaměřen na pomaturitní vzdělávání a je významným informačním zdrojem pro studenty středních škol. Návštěvu veletrhu lze doporučit studentům III. i IV. ročníků středních škol. Návštěva studentů III. ročníků může přímo ovlivnit například volbu maturitních předmětů a následně budoucí studium.

Veletrh Gaudeamus v Brně nabízí informace, které studenti nenajdou na internetu ani na dnech otevřených dveří škol. Mezi unikátní informační kanály veletrhu patří zejména přednášky vystavovatelů a možnost osobního setkání se zástupci, a především studenty jednotlivých škol. Další jedinečnou součástí veletrhu je poradenský servis, který dokáže studentům pomoci při volbě jejich budoucího studia a vyhledat vhodnou školu, nebo studijní obor dle jejich preferencí.
Veletrh návštěvníkům nabídne 380 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 10 000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny i univerzity a vysoké školy zetřinácti zemí světa. Mimo stánků vystavovatelů mohou studenti a pedagogové v rámci veletrhu zdarma navštívit 115 zajímavých přednášek na různá témata.

Pro studenty jsou připraveny tyto doprovodné programy:
• Přednášky vystavujících škol
• Testovací centrum
• Poradenský servis
• Věda pro život
• Centrum kariérového poradenství
• Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii

Každý student návštěvou veletrhu získá:

• vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí
• informace o přijímacím řízení a podmínkách studia
• tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení
• elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů
• možnost otestovat se elektronickým testem předpokladů pro studium
• poradenství o studiu v zahraničí
• kariérové poradenství
• poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách
• pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu je připraven, kromě tištěného a elektronického katalogu, tištěný návod "Jak na VŠ" a "Slovníček VŠ pojmů".
Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra vzdělávání Všem a dalších institucí.
Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz.
Registraci doporučujeme také všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti také dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů.
Na www.gaudeamus.cz probíhá registrace studentů a pedagogů. K dnešnímu dni je k návštěvě veletrhu zaregistrováno o 10 % více studentů ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku. K návštěvě veletrhu se do dne vydání této tiskové zprávy zaregistrovalo 407 pedagogů a výchovných poradců.
Charakteristika cílové skupiny návštěvníků (zdroj - registrace studentů):
• Zaregistrovaných je 65 % žen a 33 % mužů.
• 70 % registrovaných jsou studenti IV. ročníku SŠ, 25 % tvoří studenti III. ročníků SŠ.
• 60 % registrovaných nyní studuje gymnázium, 35 % střední odbornou školu.
• Mezi 5 nejvíce žádaných studijních směrů patří: společenské vědy, management, medicína, jazyky a učitelství
• 75 % registrovaných se během veletrhu chystá navštívit doprovodné přednášky, 40 % plánuje využít služeb poradenského servisu a testovacího centra a 50 % registrovaných by rádo navštívilo expozice doprovodného programu Věda pro život.

Veletrh bude slavnostně zahájen dne 22. 10. 2019 v 9:00 v přednáškovém sále A v pavilonu P brněnského výstaviště. Slavnostního zahájení se zúčastní vedoucí představitelé většiny vystavujících subjektů, významné osobnosti akademické obce i veřejného života.

Vloženo: 21. 10. 2019
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět