Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

Studenti SŠ navrhli kolekci šperků pro VŠB-TUO

Studenti SŠ navrhli kolekci šperků pro VŠB-TUO
Dokonalé propojení, tak lze nazvat společnou práci studentů a pedagogů dvou škol - Střední odborné školy umělecké a gymnázia, s.r.o. v Ostravě - Zábřehu a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava při návrhu a realizaci kolekce šperků jako dárkových předmětů pro významné osobnosti, které v budoucnu navštíví univerzitu.

Studenti střední školy byli osloveni univerzitou s jednoduchým zadáním, které vyústilo v celkem 15 klauzurních prací. Z těchto návrhů vybrala univerzita celkem 5, které se rozhodla realizovat. Vernisáž šperků se koná už zítra, 31. října, na VŠB-TUO v 9 hodin za účasti rektora univerzity, ředitelky SŠ, autorů a dalších osob, bez kterých by tato ucelená kolekce nevznikla.
 
Studenti a zaměstnanci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava spolu se studenty Střední odborné školy umělecké a gymnázia, s.r.o. v Ostravě - Zábřehu vytvořili kolekci šperků pro významné osobnosti, které v budoucnu navštíví univerzitu. Šperky byly navrhnuty jako klauzurní práce studentů šperkařské školy, realizace odlévání kovů probíhala na Fakultě materiálově-technologické (FMT), minerály, které jsou vsazeny do šperků dodala Hornicko-geologická fakulta (HGF).

 

Každý ze studentů pojal zadání ze svého úhlu pohledu a dle svého cítění.  Autorka – studentka Petra Brodská se inspirovala proběhlou výstavu GVUO, obrazem B. Bartoše a vytvořila bronzový šperk s názvem „Černá země“, vycházejíce z geografického tvaru města Ostravy, jejíž součástí univerzita je. Variantou je rovněž odlitek Ostravy umístěný na speciálně připraveném černém uhlí, tak symbolickým artefaktem pro Ostravsko. Lucie Swiechová  se inspirovala krystalickým tvarem souvisejícím s železem, které je součástí jak ocelových materiálů, tak také součástí krevního hemoglobinu. Chemický vzorec hemoglobinu byl základem pro tento šperk s názvem Krystalický pentagon. Šperk Heartbeat autorky Lenky Hankové je vyjádřením neoddělitelného spojení šperku a člověka. Kov a kámen dělí linie ve tvaru křivky srdečního rytmu. Ukazuje na skutečnost, že kov v jakékoliv podobě se vyskytuje jak v přírodě, tak i v člověku v jeho krvi. Adéla Španihelová se ve svém návrhu zaměřila na znaky jednotlivých fakult a zvolila v konečné fázi dva charakteristické prvky, se kterými dále pracovala – ozubené kolo a kámen.  Název šperku Move charakterizuje pohyb ozubeného kola a minerálu ametystu.
Inspirací pro poslední šperk čerpala Viktorie Šupolová v dávných dobách. Každý pás, každá vrstva pod zemským povrchem v sobě nese příběh, který vypovídá o své době. Všechny vrstvy tvoří jeden kompaktní celek, na kterém stojí náš svět, proto dala šperku název Vrstvy.
Myšlenka vytvářet vlastní šperky jako dárkové předměty pro významné osobnosti, které navštíví VŠB-TUO vznikla na Hornicko-geologické fakultě, VŠB-TUO v průběhu roku 2018. Možnost darovat  významným osobnostem, které navštíví univerzitu, originální a na univerzitě vytvořené šperky, byla výzvou. Myšlenka tvorby vlastních dárkových předmětů jako šperků soutěžila ve tvrdé konkurenci s komerčně snadno dostupnými a zajisté krásnými předměty od renomovaných šperkařských a bižuterních společností.

V této počáteční situaci projekt podpořil současný děkan HGF profesor Slivka, protože se mu nápad velmi líbil. To už byl jen malý krůček k plánování a realizaci celého projektu. Projekt byl rozdělen do dvou fází. „V první fázi jsme oslovili střední školu, zda-li by se mohla podílet na návrzích šperků pro univerzitu. Představa byla taková, že studenti navrhnou celou kolekci šperků tematicky spojenou s univerzitou, její historií i současností. Více jsme studenty neomezovali“, říká Adéla Macháčková, proděkanka pro vnější vztahy FMT.  Proto byla oslovena paní ředitelka střední školy, a poté přišel souhlas také od zřizovatele. „Projekt se nám líbil od začátku. Velmi rádi jsme využili možnost další spolupráce s VŠB-TUO. Po úspěšné sochařské realizaci ceny Osobnost MSK našeho studijního oboru Socha – Design – Prostor nyní přišel na řadu s možností prokázat svůj um obor Design – Umění – Kov. Studenti pod vedením svých pedagogů realizovali vlastní nápady a odborné dovednosti od návrhů, přes model až k finálním šperkům, které budou k radosti nás všech zdobit další vybrané osobnosti“, říká ředitelka umělecké školy Hana Dvořáková. Kopie a finální technické zpracování realizovali pedagog středí školy Jan Michalisko a absolvent Dominik Buzek. 

Ve druhé fázi bylo nutné navrhnout technicky a technologicky výrobu šperků tak, aby výsledné tvary byly shodné s návrhy studentů. „Museli jsme se zamyslet, jakým způsobem budeme jednotlivé části odlévat a také jaký kovový materiál k tomu použijeme“, říká Václav Merta, student doktorského studia oboru Umělecké slévárenství na FMT, který měl celou přípravu k odlévání šperků a jejich čištění na starosti. Nakonec byl zvolen bronz a stříbro. Oba kovy vytváří nádherné spojení  s minerály, jejichž přípravu pro osazení do šperků má na starost Hornicko-geologická fakulta. "Ametyst, achát, jaspis, porcelanit, sodalit, tyto všechny minerály lze s opatrností nařezat a brousit do předem určených tvarů a velikostí, které jsou potřeba k výrobě šperků", říká Jana Stejskalová z HGF, které všechny kameny ve špercích prošly rukama."

Součástí projektu byly grafické práce, fotodokumentace a časosběrné video, které vytvořily studentky multimédií Kristína Dobiášovská a Andrea Michalková," říká ředitelka střední školy Hana Dvořáková. Výsledkem je bezmála pětiminutový videozáznam. Můžeme si tak udělat jasnou představu jak náročná a precizní to je práce, protože než vezmeme do ruky hotový kus, a obdivujeme jeho krásu, tak projde několika rukama ještě daleko před tím. Každý šperk je pak originálem, uloženým v originální krabičce s průkazem původu rovněž navrhnutým studenty střední školy.

 

Vloženo: 30. 10. 2019
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět