Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 5. 2020!

Soutěž o nejlepší studijní výsledky nebo bakalářskou či diplomovou práci

Soutěž o nejlepší studijní výsledky nebo bakalářskou či diplomovou práci
Studenti Fakulty strojní mohou získat 5000 Kč za studijní výsledky a 4000 nebo 8000 Kč za kvalifikační práci.

Soutěž o nejlepší studijní výsledky ve studijním programu s dotací 5 000 Kč pro každého oceněného studenta

Je určena pro 12 nejlepších studentů bakalářského a 12 nejlepších studentů navazujícího magisterského studijního programu (jde vždy o prvních 12 studentů v pořadí dle váženého studijního průměru za celou dobu studia), kteří ukončí studium v akademickém roce 2019/2020 a vykonají státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu. Podmínkou ocenění je dosažení váženého studijního průměru za celou dobu studia alespoň 84 a současně dosažení celkového hodnocení státní závěrečné zkoušky „výborně“. Vyhodnocení této soutěže provádí studijní oddělení na základě údajů v IS Edison.

Soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci s dotací 4 000 Kč za za každou bakalářskou práci a s dotací 8000 Kč za každou diplomovou práci

Každá komise pro státní závěrečné zkoušky konané v řádném termínu může za každý den svého jednání navrhnout do soutěže jednu bakalářskou nebo diplomovou práci, a to za prezenční i kombinovanou formu studia dohromady.

Garanti jednotlivých studijních programů nebo garanti specializací, pokud se program dělí na specializace (nové akreditace) nebo garanti oborů nebo garanti specializací, pokud se obor dělí na specializace (dobíhající akreditace) z takto navržených prací vyberou nejvýše jednu bakalářskou práci ve svém bakalářském studijním programu/oboru/specializaci/ a jednu diplomovou práci v navazujícím magisterském studijním programu/oboru/specializaci na každých započatých 15 absolventů.

Vyhodnocení soutěže provede z prací vybraných garanty kolegium děkana, jehož rozhodnutí bude konečné. Předpokládá se ocenění přibližně 25 bakalářských prací a 20 diplomových prací.

Hodnota ocenění v obou soutěžích může být zvýšena díky příspěvkům průmyslových partnerů, na základě jejich rozhodnutí.

Vloženo: 5. 11. 2019
Kategorie:  Informace pro studenty
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět