Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 26. 12. 2020!

Oznámení o zahájení řízení ke jmenování profesorem

bryg. dr hab. Marzena Półka

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB‐Technické univerzity Ostrava oznamuje, že podle § 72 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., bylo na fakultě zahájeno řízení ke jmenování profesorem paní bryg. dr hab. Marzena Półka, (prof. ‐ Szkoła Główna Służby Pożarniczej), Varšava.

Vloženo: 15. 8. 2019
Kategorie:  Oznámení
Zadal:  Administrátor
Útvar: 021a - Provoz laboratoří a výpočetní techniky
Zpět