Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 2. 2020!

Přehled vzdělávacích aktivit APUA v únoru 2020

Přehled vzdělávacích aktivit APUA v únoru 2020
Asociace pracovníků univerzit (APUA) sdružuje vysoké školy ČR a zajišťuje odborné vzdělávání jejich pracovníků - podporuje spolupráci, výměnu zkušeností a rozvoj jednotlivých profesních skupin vysokoškolských pracovníků.

Semináře jsou určeny nejen administrativním pracovníkům, velké procento seminářů je určeno všem pracovníkům vysoké školy:

Aplikace GDPR v prostředí vysokých škol

4.2.2020 – Brno
5.2.2020 - Praha

Úvod do problematiky vysokých škol

Seminář je určen nejen novým, ale i stávajícím zaměstnancům veřejných vysokých škol, kteří se chtějí seznámit s prostředím VVŠ nebo si zlepšit svou orientaci v prostředí VVŠ. Jádrem kurzu je výklad věnovaný veřejným vysokým školám a jejich vnitřnímu upořádání, po kterém následuje přehled jednotlivých agend a základních informací o nich.

4.2.2020 - Praha

Autorské právo a licenční smlouva

Průřez světem autorského práva, seznámení s problematikou autorského práva a licenční smlouvy z pohledu nauky i praxe, včetně aktuálních otázek.

6.2.2020 - Brno
11.2.2020 - Praha

Jak na dokonalou fotografii mobilním telefonem

Fotografování mobilem získává na popularitě. Ne vždy je možné mít po ruce zrcadlovku a i s mobilním telefonem je možné získat zajímavý a hodnotný záběr, když víte jeho limity a správnost použití.

11.2.2020 - Brno
20.2.2020 - Praha

Náležitosti odborných textů – bakalářské/diplomové/disertační práce a ostatní odborné texty

12.2.2020 - Praha

eNeschopenka a změny v sociálním pojištění od roku 2020

Nové povinnosti zaměstnavatele, eNeschopenka prakticky, změny v sociálním pojištění od roku 2020.

18.2.2020 - Praha

Elektronizace pracovněprávních dokumentů

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k bezpapírové kanceláři?

V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat.

20.2.2020 - Praha
25.2.2020 - Brno

Směrnice a zákon o finanční kontrole

Novela prováděcí vyhlášky č.416/2004, významné změny pro zpracovatele a odesílatele ročních zpráv, náležitosti roční zprávy v metodice MFČR, změny s účinností k 1.1.2020, informace MFČR a  MVČR.

24.2.2020 - Brno

SharePoint Online pro začátečníky a mírně pokročilé

Microsoft SharePoint Online je jedním ze základních kamenů cloudové služby „Microsoft O365“. Dokáže výrazně zvýšit úroveň spolupráce jednotlivých týmů či oddělení a slouží ke zvýšení informačního povědomí v rámci celé organizace. Využívá k tomu všeobecně známý prostředek – web.

25.-26.2.2020 - Praha


Zdravotní pojištění 2020 – novinky, správné postupy, příklady

Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady k jednotlivým tematickým oblastem.

27.2.2020 - Praha

Vloženo: 9. 1. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět