Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 22. 2. 2020!

Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2019

VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci konsorcia PROGRES 3 vyhlašuje Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2019.

VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci konsorcia PROGRES 3 vyhlašuje Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2019.

Do soutěže může být přihlášena disertační práce úspěšně obhájená v roce 2019 (tzn. v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Soutěžní kategorie:

  1. Ekonomie, finance a management
  2. Suroviny, energetika a životní prostředí
  3. Zdraví a aplikace ve zdravotnictví
  4. Informační technologie a elektrotechnika
  5. Konkurenceschopné strojírenství a materiálový výzkum

Soutěž bude probíhat ve dvou kolech.

První kolo soutěže probíhá samostatně na jednotlivých univerzitách z konsorcia PROGRES 3, kdy každá univerzita může do druhého kola vybrat maximálně 3 práce do každé kategorie (tzn. až 15 disertačních prací celkem).

Druhé (finálové) kolo soutěže se uskuteční na VŠB-TUO dne 13. 3. 2020. Posouzení prací provede odborná komise, ve které každá univerzita může být zastoupena jedním odborníkem v každé kategorii. 

Ceny a ocenění:

  • Každý z vítězů kategorie, jehož práce se umístí na 1. místě v dané kategorii obdrží odměnu ve výši 7.000,- Kč.Těmto vítězům bude rovněž předán diplom na Slavnostní vědecké radě VŠB-TUO v aule, jež se uskuteční 26. 3. 2020.
  • Autoři, jejichž disertační práce se umístí na 2. nebo 3. místě v kategorii obdrží diplom.
  • Autoři, jejichž disertační práce se zúčastní 2. kola ale neumístí se, obdrží potvrzení za účast jejich disertace ve finálovém kole soutěže.

Přihláška, disertační práce a anglický autoreferát musejí být doručeny administrátorovi soutěže do 18. 2. 2020 (včetně), viz podmínky soutěže.

Podmínky soutěže a přihlášku naleznete v příloze. V případě dotazů kontaktujte administrátora soutěže.

Administrátor soutěže:
Ing. Lukáš Kubáč
VŠB-TUO
Řízení vědy a výzkumu (9320)
17. listopadu 15
708 00 Ostrava-Poruba
Místnost JC 326
tel.: +420 59 699 3025
e-mail: lukas.kubac@vsb.cz

Vloženo: 13. 1. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět