Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuální stav dopravy na silničních tazích a ve vybraných městech ČR v nové aplikaci viaRODOS

Aktuální stav dopravy na silničních tazích a ve vybraných městech ČR v nové aplikaci viaRODOS
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations představuje aktualizovanou aplikaci viaRODOS, jež byla vyvinuta v rámci projektu RODOS a která spolupracuje se systémem Floreon+.

Aplikace využívá datových zdrojů poskytovaných Národním dopravním informačním centrem (NDIC), které spadá pod Ředitelství silnic a dálnic ČR. Uživatelé tak dostávají nejaktuálnější data o dopravě na silničních tazích a ve vybraných městech ČR.

Před 14 lety vyvinuly výzkumné týmy na VŠB – Technické univerzitě Ostrava aplikaci Floreon+ k vyhodnocování informací pro rozhodování v rámci procesů krizového řízení, zejména povodní. V letošním roce vědci v IT4Innovations národním superpočítačovém centru modernizovali aplikaci viaRODOS, vyvinutou v rámci Centra pro rozvoj dopravních systémů RODOS, a propojili ji se systémem Floreon+. Důležitou součástí provedené modernizace je napojení na nové datové zdroje z plošného monitorovacího telematického systému (FCD) pořízené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Uživatelům především z řad řidičů přináší nová modernizovaná aplikace viaRODOS, která je přístupná přes webové rozhraní na www.viarodos.cz,  aktuální data o dopravě nejen na dálnicích a silnicích v ČR, ale také uzavírky a omezení v dopravě ve vybraných městech, a to vše v reálném čase. IT4Innovations se nyní stává novým provozovatelem viaRODOS. „Velmi mě těší, že projekty, které na VŠB – Technické univerzitě Ostrava vznikly před mnoha lety, nacházejí využití i po tak dlouhé době. Modernizovaná aplikace viaRODOS najde široké uplatnění nejen mezi občany ČR, ale také u odborníků z oblasti krizového řízení,“ uvádí Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, který ještě jako rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava stál u zrodu aplikace Floreon+.

ViaRODOS ukazuje aktuální dopravní situaci na vybraných komunikacích ČR, a to s pomocí jednoduché liniové grafiky, ale také v rámci mapové vizualizace s aktualizací dat v minutovém intervalu. Pro zajímavost uvádíme, že data z aplikace viaRODOS ve svém zpravodajství aktivně využívá také Česká televize.

„Věřím, že spolupráce VŠB a ŘSD v oblasti telematiky a zpracování takzvaných big dat z dopravy se bude i nadále rozvíjet. Projekt FCD je důkazem toho, že se dá úspěšně převést výsledek vědy a výzkumu do praxe. O to více nás potěšil fakt, že informace z plošného monitorovacího telematického systému se vrátila zpět na akademickou půdu a jistě najde i další využití, než jenom základní zobrazení v mapě. Pro úplnost dodejme, že informace z plošného telematického zdroje, obdobně jako dopravní informace, jsou zdarma dostupné z NDIC všem odběratelům ve formě otevřených dat,“ říká Filip Týc, vedoucí odboru silniční databanky a NDIC na Ředitelství silnic a dálnic ČR, který se podílel na uvedeném projektu.

„Aplikaci viaRODOS jsme v IT4Innovations převzali v lednu letošního roku pod svou správu a propojili ji s novými datovými zdroji Národního dopravního informačního systému. V rámci aktualizace aplikace došlo i k propojení se systémem Floreon+, který nám umožňuje vylepšit možnosti aplikace viaRODOS v oblasti vizualizace telematických dat v rámci mapového podkladu. Uživatel se také může podívat na vývoj dopravní situace v čase,“ dodává Jan Martinovič z IT4Innovations, jehož tým z Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace aplikaci spravuje. 

 

Stručně o aplikaci viaRODOS

Na hlavní stránce je zobrazen přehled hlavních silničních tahů v ČR, ke kterým jsou vytvořeny podrobnější vizualizace na samostatných stránkách. Menu aplikace umožňuje uživateli přesun mezi dalšími nabídkami zobrazujícími aktuální dopravní situaci vybraných měst v ČR. V horní části obrazovky se nachází černý pruh s názvem aktuální stránky a zbývajícím časem do další automatické aktualizace.

Aplikace poskytuje dva typy informací o dopravě:
  • Liniová grafika – volba kliknutím přes nabídku „Hlavní silniční tahy“ umožňuje náhled na celkovou dopravní situaci u vybraných tras a zobrazuje aktuální situaci formou celkového přehledu. Trasa zachycuje buď jednu konkrétní silnici nebo dopravní tah mezi počátečním a koncovým bodem, který se skládá z několika silničních úseků. Detaily trasy pak zobrazují podrobnější informace jako rychlost dopravního proudu, zpoždění na jednotlivých úsecích, dopravní omezení atd.
  • Mapové informace – po výběru Česká republika či kliknutím na název města se zobrazí mapa s využitím aplikace Floreon+. Hlavní silniční tahy v České republice zasazené do mapy představují rychlý náhled na celkovou dopravní situaci s možností zobrazení historie vývoje situace díky časové ose v aplikaci Floreon+. Aplikace také umožňuje nastavit si zobrazení různých vrstev s dopravními informacemi.

Další informace o aplikaci jsou k nalezení na webu.

 

Poznámka pro editory


IT4Innovations národní superpočítačové centrum poskytuje nejmodernější superpočítačové technologie a služby jak českým, tak i zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry. V současné době provozuje IT4Innovations čtyři superpočítače – Anselm s výkonem 94 TFlop/s instalován na jaře 2013, Salomon s výkonem 2 PFlop/s uveden do provozu v létě 2015, Barbora s výkonem 849 TFlop/s zprovozněný na podzim 2019 a specializovaný systém pro výpočty umělé inteligence NVIDIA DGX-2 s výkonem 130 TFlop/s (a pro AI až 2 PFlop/s) spuštěn na jaře 2019. V rámci společného evropského podniku EuroHPC bude v roce 2021 v centru instalován také zbrusu nový petascalový výpočetní systém s pracovním názvem EURO_IT4I a výkonem okolo 13,6 PFlop/s.

IT4Innovations se rovněž zabývá excelentním výzkumem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA) a umělé inteligence (AI). Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh, pokročilá vizualizace, virtuální realita, modelování pro nanotechnologie a vývoj nových materiálů. Více na www.it4i.cz.

 

Kontakt pro média


Zuzana Červenková

tisková mluvčí IT4Innovations národního superpočítačového centra

zuzana.cervenkova@vsb.cz

tel.: +420 602 593 335

 

Vloženo: 30. 6. 2020
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět