Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 1. 2021!

IT4Innovations o krok blíže ke zprovoznění nejvýkonnějšího superpočítače v ČR

IT4Innovations o krok blíže ke zprovoznění nejvýkonnějšího superpočítače v ČR
Počátkem října došlo k podpisu smlouvy na pořízení nejvýkonnějšího superpočítače v ČR, který se zařadí i mezi nejvýkonnější v Evropě.

Smlouva byla podepsána mezi Evropským společným podnikem pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU), společností Hewlett Packard Enterprise (HPE), která systém dodá, a IT4Innovations národním superpočítačovým centrem VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde bude nový superpočítač umístěn. Superpočítač bude sloužit nejen akademické obci, ale také průmyslovým podnikům.

Na jaře roku 2019 uspělo IT4Innovations národní superpočítačové centrum v celoevropské soutěži s projektem „IT4Innovations centrum pro evropskou vědu a průmysl“ o hostitelství tzv. EuroHPC petascale superpočítačového systému, který bude vybudován v rámci společného evropského podniku EuroHPC JU. Na dodavatele systému byla vypsána soutěž, z níž jako vítěz vzešla společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE), která se stane dodavatelem systému se špičkovým výkonem 15,2 PFlop/s. K podpisu smlouvy mezi EuroHPC JU, VŠB – Technickou univerzitou Ostrava a společností HPE, došlo 2. října 2020.

Cena pořizovaného systému činí 14,86 mil. EUR, z čehož 35 % nákladů, tzn. 5,13 mil. EUR, bude uhrazeno prostřednictvím EuroHPC JU. Zbývající náklady ve výši 9,73 mil. EUR budou financovány prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) za podpory zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů. Instalace a zprovoznění tohoto unikátního výpočetního systému se plánuje na první čtvrtletí roku 2021 a jeho služba vědě, průmyslu i společnosti se plánuje až do roku 2025. Jeho celkové provozní náklady v letech 2021 až 2025 se odhadují na 14 mil. EUR.

„IT4Innovations se dlouhodobě etabluje jako přední výzkumné, vývojové a inovační centrum v oblasti vysoce výkonného počítání, datových analýz a umělé inteligence s výbornou reputací v rámci celé Evropy. Věřím, že pořízením tohoto systému se pozice IT4Innovations coby významného evropského superpočítačového centra ještě více upevní a zároveň naší univerzitě přinese zajímavé projekty jak vlastních, tak externích uživatelů z akademické obce či průmyslových partnerů,“ uvedl Václav Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Anders Dam Jensen, výkonný ředitel společného evropského podniku EuroHPC dodává: „Tento nový superpočítač světové úrovně umístěný v České republice bude přínosem pro Evropu jako celek a přiblíží nás o krok blíže k naší ambici učinit z Evropy globálního lídra v oblasti vysoce výkonného počítání. Jeho výpočetní výkon bude přístupný evropské veřejnosti i vědeckým a průmyslovým uživatelům kdekoli v Evropě, například ke zlepšení předpovědí počasí, rozvoji ekologičtějších energetických infrastruktur nebo přizpůsobení terapie specifickým potřebám pacienta.“ 

Superpočítač s pracovním názvem EURO_IT4I bude dosahovat špičkového výkonu 15,2 PFlop/s a stane se tak nejvýkonnějším superpočítačem v ČR s ambicí umístit se do 10. příčky v Evropě a 50. příčky na světě. Mnohonásobně tak převýší výkon doposud nejvýkonnějšího superpočítače v IT4Innovations Salomonu s výkonem 2 PFlop/s.  Za zmínku jistě stojí akcelerovaná část superpočítače, kterou budou tvořit servery HPE Apollo 6500 s celkovým počtem 560 grafických karet NVIDIA A100 Tensor Core, které mimo jiné poskytují teoretický špičkový výkon až 175 PFlop/s pro výpočty umělé inteligence. Superpočítač bude propojen technologií NVIDIA Mellanox HDR 200Gb/s InfiniBand, která se vyznačuje extrémně nízkou latencí a chytrými akcelerátory pro výpočty v síti. Nový systém akcelerovaný grafickými kartami NVIDIA a vybavený technologií Smart InfiniBand Offload Engines tak bude perfektně připraven řešit i velmi náročné úlohy z oblasti strojového učení a umělé inteligence, což je směr, kterým se aktuálně celosvětový výzkum a vývoj ubírá.

Musím přiznat, že jsem hrdý na to, že prostřednictvím dodávky technologií vyvinutých naší firmou můžeme přispět České republice k dalšímu rozvoji v tak pokrokových oblastech, jako jsou strojové učení, umělá inteligence nebo pokročilé metody analýz velkých dat,“ uvedl Jan Kameníček, generální ředitel společnosti Hewlett Packard Enterprise pro Českou republiku. „Nabídnuté řešení je postaveno na unikátních technologiích HPE v kombinaci s technologiemi vyvinutými společnostmi SGI a Cray, jejichž akvizice umožnily HPE masivní expanzi na trhu a rozvoj portfolia produktů a služeb v oboru výkonného počítání a supercomputingu. Realizace tohoto projektu nám též umožní dále posílit náš špičkový lokální tým, který se věnuje problematice superpočítačů a který je unikátní i v celém regionu střední a východní Evropy,“ dodává Kameníček.

„Požadavky našich uživatelů na výpočetní kapacitu superpočítačů každým rokem rostou a nebyli jsme jim již schopni plně vyhovět. Tento nový superpočítač je navržený tak, aby uceleně pokryl uživatelské požadavky při řešení komplexních vědeckých i průmyslových problémů zahrnujících klasické numerické simulace i rozsáhlé datové analýzy nebo využití umělé inteligence,“ dodává Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra VŠB-TUO.

Jméno nového superpočítače bude vybráno v rámci veřejné soutěže, do které se může zapojit každý s trvalým pobytem v ČR a která potrvá do 15. prosince 2020. Více o soutěži na http://bit.ly/pojmenujsuperpocitac

Technické parametry:

Superpočítač bude dosahovat celkového teoretického výpočetního výkonu 15,2 PFlop/s = 15,2 kvadriliónů (15 200 000 000 000 000) operací v pohyblivé řádové čárce za sekundu. V přepočtu k výkonu notebooku (např. MacBook Pro) by se jednalo o ekvivalent více než 100 000 notebooků.

Základní technické údaje:

·             více než 100 000 jader CPU a 250 TB operační paměti RAM,

·             více než 3,8 milionu CUDA jader / 240 000 tensorových jader akcelerátorů NVIDIA A100 Tensor Core GPU s celkově 22,4 TB superrychlé HBM2 paměti,

·             15,2 PFlop/s celkový teoretický výpočetní výkon,

·             rychlá disková kapacita s výkonem 1 TB/s.

Superpočítač se bude skládat z 6 hlavních částí: 

·             univerzální část pro tradiční numerické simulace, kterou bude tvořit 720 počítačových serverů s celkovým teoretickým výpočetním výkonem 3,8 PFlop/s,

·             akcelerovaná část tvořená 70 servery, přičemž každý z nich bude osazen 8 GPU akcelerátory s celkovým teoretickým výpočetním výkonem 11 PFlop/s pro standardní HPC simulace a až 150 PFlop/s pro výpočty umělé inteligence, 

·             část navržená pro zpracování rozsáhlých datových souborů poskytující až 24 TB sdílené paměti a výkonem 74 TFlop/s,

·             36 serverů s celkovým výkonem 131 TFlop/s vyhrazených k poskytování cloudových služeb,

·             vysokorychlostní síť, která bude sloužit jak k propojení všech částí dohromady, tak i k propojení jednotlivých serverů rychlostí až 200 Gb/s, 

·             rychlé datové úložiště poskytne kapacitu více než 1 PB pro vysokorychlostní ukládání uživatelských dat rychlostí až 1 TB/s, zejména pro simulace i výpočty v oblasti náročné datové analýzy a umělé inteligence.

 

 Pořízení EuroHPC superpočítače je financováno z projektu OP VVV s názvem „IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale“, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001791. Pořízení a provozování EuroHPC superpočítače je společně financováno EuroHPC JU, prostřednictvím Nástroje Evropské unie pro propojení Evropy a výzkumného a inovačního programu Horizon 2020, jakož i Českou republikou.

 


 Kontakt pro média:

Zuzana Červenková, tisková mluvčí IT4Innovations národního superpočítačového centra VŠB-TUO

zuzana.cervenkova@vsb.cz

tel.: +420 602 593 335

 
Poznámka pro editory: 

IT4Innovations národní superpočítačové centrum VŠB – Technické univerzity Ostrava je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC) a datových analýz (HPDA), provozující nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice, které poskytuje jak českým, tak i zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry. IT4Innovations společně s institucemi CESNET a CERIT-SC tvoří strategickou výzkumnou infrastrukturu České republiky e-INFRA CZ. V současné době provozuje IT4Innovations čtyři superpočítače – Anselm s výkonem 94 TFlop/s instalován na jaře 2013, Salomon s výkonem 2 PFlop/s uveden do provozu v létě 2015, Barbora s výkonem 849 TFlop/s zprovozněný na podzim 2019 a specializovaný systém pro výpočty umělé inteligence NVIDIA DGX-2 s výkonem 130 TFlop/s (a pro AI až 2 PFlop/s) spuštěn na jaře 2019. V rámci společného evropského podniku EuroHPC bude v roce 2021 v centru instalován také zbrusu nový petascalový výpočetní systém s pracovním názvem EURO_IT4I a výkonem okolo 15,2 PFlop/s. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh, pokročilá vizualizace, virtuální realita, modelování pro nanotechnologie a vývoj nových materiálů. Více na www.it4i.cz.
O společném evropském podniku EuroHPC JU
Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU) je právní a financující subjekt, který byl založen v roce 2018 a sídlí v Lucemburku. Společný podnik EuroHPC JU umožňuje EU a zemím účastnícím se EuroHPC JU koordinovat své úsilí a sdílet své zdroje s cílem zavést v Evropě exascalové superpočítače světové úrovně schopné provádět více než jeden bilion operací za sekundu a vyvíjet inovativní superpočítačové technologie a aplikace. Uskutečněním vize učinit z Evropy světovou jedničku v oblasti vysoce výkonných počítačů, se společný podnik EuroHPC JU bude snažit poskytovat výpočetní řešení, zlepšovat spolupráci v pokročilém vědeckém výzkumu, posilovat konkurenceschopnost průmyslu a zajišťovat technologickou a digitální autonomii Evropy. Více informací naleznete na: https://eurohpc-ju.europa.eu/
O společnosti Hewlett Packard Enterprise 
Hewlett Packard Enterprise je globální společností poskytující IT služby, implementace a konzultace, které firmám pomáhají zefektivnit podnikání využitím IT řešení a hodnoty jimi nashromážděných dat na maximum, a to kdekoliv. Společnost HPE staví na desetiletích vývoje a inovací s cílem nabídnout nejlepší možnosti, jakými společnosti mohou podnikat. HPE poskytuje jedinečná řešení s dlouholetou zkušeností v cloudových platformách a se zpracováním IT úloh na koncových bodech, které pomáhají zákazníkům rozvíjet nové obchodní modely a celkově zvýšit jejich provozní výkon. Pro více informací navštivte: www.hpe.com.
 
Vloženo: 14. 10. 2020
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět