Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 16. 11. 2020!

Interreg V-A ČR-PL - Výzva v prioritní ose 4 – Spolupráce institucí a komunit

Řídící orgán Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, vyhlašuje novou výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4 s cílem zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, tentokrát s důrazem na spolupráci v době pandemie COVID-19 a poté

Řídící orgán Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, v návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru a po dohodě s Národním orgánem programu vyhlásily výzvu k předkládání projektů v prioritní ose 4 – Spolupráce institucí a komunit.

Cílem je zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, s důrazem na spolupráci v době pandemie COVID-19 a poté.

Příjem pro předkládání projektových záměrů, které jsou nezbytné pro následné podání plných projektových žádostí, probíhá pouze do 15. 12. 2020 prostřednictvím online formuláře, následný termín pro předložení projektových žádostí je 1. 3. 2020.

Alokace výzvy připadající na podporu z EFRR je ve výši 363.714,40 EUR.

Doporučujeme využít informačních školení a individuálních konzultací, které budou probíhat online formou s pracovníky Společného sekretariátu.

Informační školení, týkající se zaměření výzvy a individuální konzultace budou probíhat online formou ve dnech 12. a 25. 11. 2020. Technické podrobnosti budou zveřejněny později.

Bližší informace k vyhlášené výzvě jsou k dispozici na webových stránkách Programu Interreg V-A ČR-PL - https://www.cz-pl.eu/novinky/prijem-zadosti-v-po-4-spoluprace-instituci-a-komunit-141

 

Vloženo: 23. 10. 2020
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět