Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 22. 11. 2020!

Vyhlášení Studentské grantové soutěže pro rok 2021

Rektor VŠB-TUO vyhlašuje studentskou grantovou soutěž (SGS) na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2021.

Rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vyhlašuje studentskou grantovou soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2021.

Soutěž je vyhlašována v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum dle Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2019.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Granty a Projekty (GaP) a zároveň v listinné podobě v jednom originálním vyhotovení předsedovi oborové komise příslušné fakulty.

Soutěžní lhůta začíná dnem 1. listopadu 2020 a končí dnem 20. prosince 2020.

 

Upozornění:

V roce 2021 již nebude samostatná oborová komise Univerzitní studijní programy (USP). Přihlášky nových projektů lze podávat pouze pod některou z fakult.

 

 

Vloženo: 1. 11. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět