Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Měření rušivého světla v Ostravě

Měření rušivého světla v Ostravě
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 30. a 31. 10. 2020 měřila v městských částech Ostravy Třebovice a Krásné Pole rušivé světlo. Díky spolupráci s městem, Ostravskými komunikacemi, Českou společností pro osvětlování regionální skupinou Ostrava a Policí ČR bylo v těchto čtvrtích na krátkou dobu vypnuto veřejné osvětlení. Z budovy fakulty na ul. 17. listopadu pak proběhlo snímání jasových map před a po vypnutí veřejného osvětlení.

„Vyhodnocovali jsme vliv veřejného osvětlení na jas noční oblohy,“ říká Tomáš Novák z Katedry elektroenergetiky FEI VŠB-TUO. V současné době je totiž vytvářen stále větší tlak na omezení rušivého světla. Odborníci z FEI se domnívají, že je nezbytně nutné příspěvky od jednotlivých světelných zdrojů jako je právě veřejné osvětlení, reklamy na billboardech, venkovní pracovní prostory, venkovní sportoviště, osvětlení architektury, výlohy, okna, automobily atd. kvantifikovat a pracovat s nimi tak, aby bylo jasně patrné, jak k vyzařování do horního poloprostoru přispívají. Také se musí osvětlovací soustavy rozdělit na ty, které zajišťují bezpečnost a na ty, které jsou důležité pouze z hlediska estetiky (resp. marketingu). „Bezpečnost se týká například viditelnosti na komunikacích a orientace v intravilánech obcí. Některé estetické osvětlovací soustavy zase modelují a dokreslují ráz měst a obcí a jejich architekturu. S tím vším se musí pracovat z pohledu míry rušivosti,“ vysvětluje Novák.

 

 

Předpokládá se, že kvantifikací příspěvků od jednotlivých velkých venkovních osvětlovacích soustav bude možné dojít k závěrům, že veřejné osvětlení sice způsobuje rušivé osvětlení (zvýšení jasu oblohy), ale jako jeden z nejvíce sofistikovaných zdrojů venkovního osvětlení je regulováno a kontrolováno, což ve městě jako je Ostrava ukáže, že aktivní reklamy, venkovní pracovní prostory (např. železniční seřadiště, či průmyslové a skladovací areály), obchodní centra atd. budou jako rušivé světelné zdroje svým významem minimálně srovnatelné.

Výsledky měření jasů oblohy budou sloužit jako podklad k diskuzím nad možnostmi měření, modelování a vyhodnocování rušivého světla na mezinárodním workshopu CIE WORKSHOP ON THE CALCULATION AND MEASUREMENT OF OBTRUSIVE LIGHTING, který naše univerzita spolupořádá.

Vloženo: 9. 11. 2020
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět