Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pilotní běh Kurzů publikačních dovedností a akademického psaní na VŠB-TUO a ÚJČ AV ČR

Dd září 2020 probíhá na VŠB-TUO a Ústavu pro jazyk český při AV ČR, v. v. i. pilotní ověřování nových kurzů publikačních dovedností a psaní v angličtině pro studenty doktorského studia.

V rámci projektu TL01000274 Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů probíhá od září 2020 na VŠB-TUO a Ústavu pro jazyk český při AV ČR, v. v. i. pilotní ověřování nových kurzů publikačních dovedností a psaní v angličtině pro studenty doktorského studia. Jelikož byla část kurzů připravena ve spolupráci s Ústřední knihovnou VŠB-TUO, účastníci se kromě psaní odborného textu v angličtině učí také pracovat s odbornou literaturou, databázemi a citačními manažery.

V průběhu léta 2021 budou s kurzy formou workshopu seznámeni školitelé. V červenci 2021 bude projekt zakončen pořádáním mezinárodní konference Evropské asociace pro výuku akademického psaní EATAW 2021. Standardní kurzy budou studentům doktorského studia na VŠB-TUO nabízeny od září 2021.

   Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Vloženo: 15. 12. 2020
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět