Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Omezená provozní doba ÚK od 20. do 30. dubna 2021

Omezená provozní doba ÚK od 20. do 30. dubna 2021
Od 20. do 30. dubna 2021 dochází k úpravě provozní doby pro výpůjční odd. v Porubě, na EKF a FBI. Pobočka na FAST zůstává stále uzavřena.

Výpůjční oddělení v Porubě                           Út a Čt 9:00–15:00

Výpůjční oddělení na EKF                              Út a Čt 9:00–15:00

Knihovna a studovna na FBI                          Út a Čt 9:00–12:00 a 13:00-15:00

Půjčování dokumentů je umožněno interním uživatelům pouze na základě provedené objednávky v online katalogu.

Fyzické vyzvednutí objednaných dokumentů je umožněno v rámci provozní doby výpůjčních oddělení v Porubě, na Ekonomické fakultě a Fakultě bezpečnostního inženýrství. Uživatelé jsou předem informováni o místě a termínu vyzvednutí objednaných dokumentů.

Uživatelům není umožněn vstup do volných výběrů a počítačových učeben. Přístup do studoven (pouze z důvodu vrácení/vyzvednutí MVS) je možný výhradně na základě individuální domluvy.

Vracet dokumenty lze pouze přes venkovní biblioboxy umístěné před budovou ÚK v Porubě, před budovou Ekonomické fakulty a přes návratovou skříňku na FBI.

Půjčovat a vracet dokumenty je možné i prostřednictvím České pošty. O zaslání půjčených dokumentů mohou uživatelé s pobytem mimo okres Ostrava požádat e-mailem, adresovaným na knihovna@vsb.cz.

Výpůjční lhůty dokumentů jsou generovány standardním způsobem podle pravidel Knihovního a výpůjčního řádu ÚK.

Režim rezervací je upravován ve shodě s úpravou režimu výpůjčních lhůt.

Provoz knihovny může být upraven dle aktuálního vývoje epidemické situace v ČR.

Více informací na https://knihovna.vsb.cz/cs/o-knihovne/zakladni-info/covid-19/

Vloženo: 31. 3. 2021
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 9830 - Ústřední knihovna
Zpět