Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2021!

V Cenách Wernera von Siemense uspěla i VŠB-TUO

V Cenách Wernera von Siemense uspěla i VŠB-TUO
Třiadvacátý ročník prestižní Ceny Wernera von Siemense, v níž český Siemens oceňuje nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce, proběhl v podmínkách koronavirové pandemie. To neovlivnilo kvalitu přihlášených prací, která byla mimořádně vysoká.

Třiadvacátý ročník prestižní Ceny Wernera von Siemense, v níž český Siemens oceňuje nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce, proběhl v podmínkách koronavirové pandemie. To neovlivnilo kvalitu přihlášených prací, která byla mimořádně vysoká.  Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí jejich prací. Zvláštní ocenění byla letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. Poprvé bylo uděleno ocenění za absolventskou práci na téma chytrá infrastruktura a energetika.

V třiadvacátém ročníku Ceny Wernera von Siemense vybíraly poroty z 712 přihlášek, mezi 21 oceněných bylo rozděleno 900 tisíc Kč. Pětatřicet procent přihlášek bylo od žen, mezi vítězi ženy představují 33 %. Nejvíce vítězů je z Akademie věd ČR (7 oceněných), následuje Univerzita Karlova (6 oceněných), o třetí příčku se dělí ČVUT, VŠB-TUO a VUT Brno (po 2 oceněných). 

Uspěla i VŠB-TUO

V kategorii Nejlepší diplomová práce uspěla Ing. Lenka Bardoňová z Centra nanotechnologií (CEET-CNT). Ta získala třetí místo za svoji závěrečnou práci, kterou psala na téma Příprava nanovlákenných vrstev s obsahem jílových minerálů pomocí elektrostatického zvlákňování. Vedoucí její diplomové práce byla Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.

Druhé místo v kategorii zvl. ocenění Absolventská práce, jejímž tématem byla chytrá infrastruktura a energetika, získal Ing. Martin Kosinka z Centra ENET (CEET-CENET). Jeho práce se týkala řídicího systému pro systémy V2H (Vehicle to Home). 

V kategorii zvl. ocenění Absolventská práce na téma Průmysl 4.0 byl v TOP 10 (9. místo) Ing. Patrik Koch z Fakulty elektrotechniky a informatiky, který napsal práci na téma Virtuální uvedení do provozu za účelem testování a optimalizace strojních zařízení. 

Všem k úspěchům moc gratulujeme a chystáme podrobnosti. 

 O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 23. ročníku poskytli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a předseda vlády České republiky. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o a Siemens Energy s.r.o. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

Foto: Ceny Wernera von Siemense

Vloženo: 15. 3. 2021
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět