Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 3. 2021!

Omezená provozní doba ÚK od 1. do 30. dubna 2021

Omezená provozní doba ÚK od 1. do 30. dubna 2021
Od 1. do 30. dubna 2021 platí omezená provozní doba pro výpůjční odd. v Porubě, na EKF a FBI. Pobočka na FAST zůstává stále uzavřena.

Út a Čt 9:00–13:00 Výpůjční oddělení v Porubě

Út a Čt 9:00–13:00 Výpůjční oddělení na Ekonomické fakultě

Út a Čt 9:00–13:00 Knihovna a studovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství

Půjčování dokumentů je umožněno interním uživatelům pouze na základě provedené objednávky v online katalogu.

Fyzické vyzvednutí objednaných dokumentů je umožněno v rámci provozní doby výpůjčních oddělení v Porubě, na Ekonomické fakultě a Fakultě bezpečnostního inženýrství. Uživatelé jsou předem informováni o místě a termínu vyzvednutí objednaných dokumentů.

Uživatelům není umožněn vstup do volných výběrů a počítačových učeben. Přístup do studoven (pouze z důvodu vrácení/vyzvednutí MVS) je možný výhradně na základě individuální domluvy.

Vracet dokumenty lze pouze přes venkovní biblioboxy umístěné před budovou ÚK v Porubě, před budovou Ekonomické fakulty a přes návratovou skříňku na FBI.

Od 1. 3. do 21. 3. 2021 je možné půjčovat a vracet dokumenty prostřednictvím České pošty. O zaslání půjčených dokumentů mohou uživatelé s pobytem mimo okres Ostrava požádat e-mailem, adresovaným na knihovna@vsb.cz.

Termíny vrácení vypůjčených knih spadající do období od 1. do 31. 3. 2021 byly automaticky posunuty na období od 1. 4. 2021. Nové termíny vrácení si uživatelé mohou ověřit v online katalogu ve svém čtenářském kontě. O termínu vrácení budou uživatelé informováni formou předupomínky.

Provoz knihovny může být upraven dle aktuálního vývoje epidemické situace v ČR.

Více informací na https://knihovna.vsb.cz/cs/o-knihovne/zakladni-info/covid-19/

Vloženo: 30. 3. 2021
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 9830 - Ústřední knihovna
Zpět