Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na VŠB-TUO poprvé zasedala Mezinárodní vědecká rada

Na VŠB-TUO poprvé zasedala Mezinárodní vědecká rada
Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava se ve dnech 15. až 17. května 2024 uskutečnilo první zasedání Mezinárodní vědecké rady VŠB-TUO.

Jejími členy jsou zástupci univerzit z Japonska, Rakouska, Švýcarska, Španělska, Rumunska, Polska a Chorvatska. Mezinárodní vědecká rada univerzitě poskytne mnohostrannou zpětnou vazbu v oblasti vědy a výzkumu, vzdělávání, ale také její třetí role.

Hosté se do Ostravy začali sjíždět v úterý 14. května. Organizátoři pro ně připravili nejen odborný program: ve středu je kromě networkingu a jednání s vedením VŠB-TUO a jejích fakult a ústavů čekala například i tour po našem kampusu. Ve čtvrtek se pak konalo oficiální zasedání Mezinárodní vědecké rady VŠB-TUO. V pátek 17. května probíhala individuální jednání na fakultách i ve výzkumných centrech VŠB-TUO.

Úkolem Mezinárodní vědecké rady VŠB-TUO je zejména poskytování podnětů ke zvýšení kvality vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti za účelem zvyšování mezinárodního jména VŠB-TUO a zlepšení její pozice jako mezinárodně uznávané výzkumné univerzity. Dále pak spolupráce při hodnocení kvality vědecké a vzdělávací činnosti univerzity, poskytování doporučení v oblasti nově zaváděných výzkumných a vzdělávacích programů či poskytování stanovisek a doporučení, které si vyžádá rektor nebo prorektoři.

„Zpětná vazba, kterou nám naše Mezinárodní vědecká rada poskytuje, je velice cenná. Na programu jednání bylo nyní představení univerzity, prezentace našeho Strategického záměru pro období 2021- 27. Také jsme předložili radě naší sebe evaluační zprávu, kterou jsme připravovali pro hodnocení EUA. Představili jsme naše současné stěžejní projekty z výzvy Spravedlivá transformace – REFRESH A LERCO a také projekt MATUR,“ shrnuje jednání rektor univerzity prof. Snášel.

Mezinárodní vědecká rada nově doplňuje i další orgány univerzity jako např. Vědeckou radu, Průmyslovou radu nebo Pedagogickou radu. Díky těmto radám je VŠB-TUO v kontaktu s důležitými stakeholdery, se kterými se jí daří společně pracovat na směřování naší univerzity. „Členové Mezinárodní vědecké rady jsou odborníci ve svých oborech. Jejich rady a doporučení mohou pomoci VŠB-TUO vytvářet strategie výzkumu a vzdělávání, trendy a příležitosti v daném oboru,“ představuje hlavní funkci rady prorektorka pro vědu a výzkum prof. Jana Kukutschová a pokračuje: „členové pocházejí z různých států, institucí a kulturních prostředí, což umožňuje univerzitě získat globální perspektivu. Tím můžeme lépe porozumět potřebám a trendům ve vědě, výzkumu a vzdělávání na celosvětové úrovni.“

Mezinárodní vědecká rada může pomoci univerzitě navazovat kontakty a partnerství s dalšími institucemi, vědeckými organizacemi a průmyslovými partnery po celém světě. To může vést k novým možnostem spolupráce avýměně znalostí v oblasti výzkumu a vývoje, výměny studentů a vědeckých pracovníků.

Celkově může Mezinárodní vědecká rada poskytnout naší univerzitě cenné znalosti, perspektivy a podporu, která jí posune vpřed ve své misi vzdělávání, výzkumu a třetí roli.

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 16. 5. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět