Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 22. 5. 2009!

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji (RRC/04/2009)

Rada kraje na své schůzi dne 1. 4. 2009 usnesením č. 12/653 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Termín podání žádosti o finanční příspěvky je 22. 5. 2009 do 12:00 hod.

Kontakt:

Ing. Michaela Oršulíková, tel. 595 622 906, e-mail: michaela.orsulikova@kr-moravskoslezsky.cz

Vloženo: 10. 4. 2009
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět