Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Na VŠB-TUO dnes začíná prestižní letní škola Evropské kosmické agentury

Na VŠB-TUO dnes začíná prestižní letní škola Evropské kosmické agentury
Na 50 účastníků přijelo na prestižní mezinárodní letní školu globálních družicových systémů 2014, jejímiž hlavními pořadateli jsou Evropská kosmická agentura (ESA) a Společné výzkumné středisko Evropské komise. Letní škola proběhne v prostorách Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) ve dnech 21. – 31. července 2014. Přednášet budou uznávaní experti z celého světa.

Během dvou týdnů bude představen přehled všech důležitých aspektů družicové navigace včetně praktických rad pro realizaci vlastních nápadů studentů.

Globální družicový navigační systém je služba, umožňující za pomoci signálů z družic určování polohy s velkou přesností. „Aplikace využívající signály globálních družicových systémů se uplatňují nejen v silniční, železniční, letecké a námořní dopravě, ale i v dalších oblastech jako jsou telekomunikace, geodézie, zemědělství, vyhledávání ložisek nerostných surovin a těžba, ekologické pozorování Země", vysvětluje rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák. „Důležité je včasné předvídání možných přírodních kritických situací a katastrof a s tím spojená civilní bezpečnost na všech úrovních života společnosti," doplňuje Vondrák.

Letní škola je pořádána ve spolupráci se čtyřmi univerzitami (Stanford University, Institut Supérieur de l'Aeronautique et de l'Espace (ISAE) Toulouse, Graz University of Technology, University FAF Munich) a v letošním roce byla podpořena Ministerstvem dopravy ČR, VŠB - Technickou univerzitou v Ostravě a městem Ostrava. Akce se těší velkému zájmu odborníků i studentů. Pouze každý druhý zájemce o účast může na letní škole participovat. „Chceme udržet atmosféru letní školy, říká Danielle van der Maarel z ESA Conference Bureau. „Místo konání letní školy se každý rok mění, dříve akci hostila města Davos (Švýcarsko), Toulouse (Francie) and Aalborg (Dánsko). Letos díky VŠB-TUO zavítáme do Ostravy", dodává Danielle van der Maarel.

Součástí letní školy nejsou pouze přednášky, ale také laboratorní práce. Během nich posluchači získají praktické zkušenosti pro jejich současnou i budoucí práci. Vedle odborníků z USA, Kanady, Rakouska, Itálie či Belgie přednese svůj příspěvek i expert VŠB-TUO Ing. Jan Martinovič Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a informatiky, který se specializuje na řešení dopravních navigačních systémů. „Budu přednášet o projektu RODOS, který využívá zdroje z flotil plovoucích vozidel, které zjišťují svou pozici pomocí GNSS", upřesňuje obsah své prezentace doktor Martinovič.

Škola je určena zejména pro absolventy vysokých škol, doktorandy a mladé výzkumné pracovníky a v neposlední řadě mladé inženýry z firem a kosmických agentur. Evropská vesmírná agentura poskytla několik stipendií, která pokrývají náklady na účast na konferenci. Účastníci letní školy v rámci programu navštíví i regionální turistické atraktivity, jako jsou Valašské muzeum v přírodě nebo Štramberská Trúba.

Evropská kosmická agentura ESA zajišťuje, rozvíjí a koordinuje přístup ke kosmickým technologiím a aplikacím pro Evropu. ESA je tvořena 19 členskými státy, přičemž má své ústředí v Paříži a specializovaná střediska v Nizozemsku, Německu, Itálii a Španělsku, dále pak pobočky ve Washingtonu D.C., a Moskvě, kancelář v Bruselu, která zajišťuje vazby na Evropskou komisi, a zastoupení ve Francouzské Guayaně.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 21. 7. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět