Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

25. výročí spolupráce s SmVaK Ostrava a fakultou BERG TU Košice

25. výročí spolupráce s SmVaK Ostrava a fakultou BERG TU Košice
Dne 28. 8. 2015 se uskutečnilo slavnostní setkání k příležitosti 25. výročí spolupráce mezi HGF VŠB-TU Ostrava a Akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) a Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (BERG) Technické univerzity v Košiciach.

Děkan HGF VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. předal ocenění a poděkoval generálnímu řediteli SmVaK Ing. Anatolu Pšeničkovi za dlouhodobou kvalitní spolupráci v rámci podpory studia, obzvláště oboru Technologie a hospodaření s vodou, nejen v rámci vysílání studentů na odborné stáže v SmVaK, díky kterým získávají studenti nezbytnou praxi a vyšší uplatnění na trhu práce, ale i za dlouhodobou odbornou všestrannou podporu. Dále také ocenil prof. Ing. Michala Cehlára, PhD., děkana fakulty BERG, za vzájemnou systematickou spolupráci HGF VŠB-TU Ostrava a Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Košice. Propojenost v rámci studia, vědy a výzkumu vzájemně kvalitativně posouvá obě fakulty, jejichž obory jsou nedílnou součástí budoucnosti, neboť voda je a bude strategickým zdrojem.

 

Na setkání byli dále přítomni:

- vedoucí Institutu kombinovaného studia Most JUDr. Alexander Király, Ph.D.

- vedoucí Institutu environmentálního inženýrství doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová

- vedoucí Instituto ekonomiky a systémů řízení doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.

- vedoucí Katedry jazyků Mgr. Andrea Wlochová, Ph.D.

- ekonomický ředitel SmVaK Ing.Albín Dobeš, Ph.D.

- vedoucí Ústavu zemských zdrojov, Oddelenie montánnych vied FBERG TU v Košiciach Ing. Marian Šofranko, PhD.

Vloženo: 29. 8. 2015
Kategorie:  Aktuality
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět