Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 27. 4. 2016!

Na VŠB-Technické univerzitě Ostrava bude k vidění výstava připomínající 60. výročí mírového využívání jádra v Československu

Na Vysoké škole báňské v Ostravě- Technické univerzitě Ostrava byla 12. dubna 2016 zahájena výstava věnovaná 60 rokům mírového využívání jádra v Československu. Partnerem výstavy je ruská státní společnost pro jadernou energii Rosatom.

V minulém roce uplynulo 60 let od podepsání mezivládní dohody mezi Československem a Sovětským svazem o pomoci při rozvoji výzkumu ve fyzice atomového jádra a při využití atomové energie pro potřeby národního hospodářství.

V několika dalších letech byla ze SSSR dodána dvě experimentální zařízení, reaktor a cyklotron, pro nově založený Ústav jaderné fysiky v Řeži (dnes ÚJV Řež, a. s.) a specialisté v jaderných oborech začali být vzděláváni a školeni v sovětských výzkumných ústavech.

Výstava připomíná hlavní události uplynulých 60 let a představuje významné průmyslové podniky a jednotlivé československé, později české a slovenské jaderné elektrárny. „Jsme potěšeni, že je výstava umístěna právě na naší univerzitě“ řekl Ivo Vondrák rektor VŠB -TUO. „Atomová energie je veřejností pochopitelně vnímána velmi citlivě. Jako akademická instituce se proto rádi zapojíme do zprostředkování informací, které mohou vést k dalším diskuzím“, doplnil.

Část výstavy je také věnována vzdělávání a výzkumu, přesněji českým vysokým školám vyučujícím jaderné obory a výzkumným institucím ÚJV Řež a Centrum výzkumu Řež.

Zvláštní pozornost v rámci výstavy patřila spolupráci českých a ruských specialistů na realizaci nových projektů v jaderné oblasti. Nejvýznamnější firmou Moravskoslezského kraje zapojenou do československého jaderného programu je společnost VÍTKOVICE. Jiří Skuhra, generální ředitel VÍTKOVICE POWER INGENEERING  k tomu uvádí: „Naše společnost se do československého jaderného programu zapojila v 60. letech, kdy se podílela na výrobě výkovků pro tlakovou nádobu a dalších zařízení pro první československou jadernou elektrárnu Jaslovské Bohunice A1. Od roku 1974 se zaměřila na výrobu zařízení pro reaktory typu VVER-440 a VVER-1000. Pro naše i zahraniční jaderné elektrárny s reaktory tohoto typu vyráběla a dodávala významné komponenty primárního okruhu, včetně parogenerátorů, kompenzátorů objemu a výkovků pro hlavní uzavírací armatury a primární potrubí.“ Po ukončení dodávek pro nové jaderné bloky v Česku a na Slovensku pokračuje výroba v této společnosti pro elektrárny s reaktory typu VVER. Komponenty pro nízkotlaké nebo vysokotlaké ohřívače páry byly dodány například na ruské jaderné elektrárny Balakovská, Kalininská a Rostovská, na indickou Kudankulam a na čínskou Tianwan.

Další strojírenskou společností z Moravskoslezského, kraje vyrábějící komponenty pro jaderné elektrárny, je opavská armaturka ARAKO. Pro elektrárny s reaktory VVER doma i v zahraničí dodává vlnovcové ventily, šoupátky, uzavírací armatury a speciální armatury. Podobně armaturka MSA z Dolního Benešova exportuje šoupátka, zpětné klapky, vlnovcové ventily a další armatury pro jaderné elektrárny typu VVER v Česku, Rusku i v dalších zemích.

 

Vloženo: 18. 4. 2016
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět