Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 22. 9. 2016!

POŽÁRNÍ OCHRANA 2016

 21. 9. 2016, 9:00 - 22. 9. 2016
 Aula VŠB - TU Ostrava, 17. listopadu 15 708 00 Ostrava - Poruba
Pozvánka na XXV. ročník mezinárodní konference

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Českou asociací  hasičských důstojníků pořádají XXV. ročník mezinárodní konference
POŽÁRNÍ OCHRANA 2016.

Hlavní téma konference:

  • 25 LET KONFERENCE POŽÁRNÍ OCHRANA

Odborné sekce:

  • Požární prevence: Nové trendy v řešení požárně bezpečnostních zařízení (garant: Ing. Petr Bebčák, Ph.D.)
  • Požární represe: Zásahy u mimořádných událostí vyvolaných přírodními vlivy (garant: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák)
  • Civilní nouzová připravenost: 15 let krizového řízení v krajích (garant: doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.)
  • Protivýbuchová prevence: Protivýbuchová ochrana zařízení a objektů (garant: doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.)
  • Bezpečnost osob a majetku: Inženýrské trendy ve fyzické bezpečnosti (garant: doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.)
  • Věda a výzkum v požární ochraně: Nové poznatky výzkumu a vývoje v oblasti požární ochrany (garant: plk. Ing. Zdeněk Ráž)
  • Zkušebnictví a certifi kace v požární ochraně: Čtvrt století požárního zkušebnictví v ČR a Evropě (garant: Ing. Jaroslav Dufek)
  • Mladá věda: Prezentace výsledků studentů doktorského studia v oblasti bezpečnostního inženýrství (garant: doc. Ing. David Řehák, Ph.D.)
  49.830799N; 18.162804E
Vloženo: 7. 6. 2016
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
Externí kontaktní osoby : Zuzana Bystřičanová, konference@spbi.cz, +420 597 322 837, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. se sídlem VŠB - TU Ostrava, Lumírova 13, 700 30 Ostrava - Výškovice, Ing. Lenka Černá, konference@spbi.cz, +420 597 322 970, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. se sídlem VŠB - TU Ostrava, Lumírova 13, 700 30 Ostrava - Výškovice
Zpět