Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 10. 2. 2017!

Návrhy na kandidáty na rektora VŠB — TU Ostrava za Fakultu strojní

Výzva předsednictva Akademického senátu Fakulty strojní.

Dle zápisu z jednání Akademického senátu VŠB — TU OSTRAVA (č. 2/2017 ze dne 17. 1. 2017) je stanoven harmonogram voleb kandidáta na rektora VŠB — TU Ostrava.

V souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu VŠB-TUO (čl. 3), vyzýváme pracoviště FS a Studentskou komoru Akademického senátu FS o dodání návrhu demokratickým způsobem navrženého kandidáta na rektora VŠB-TUO. Doporučujeme to provést tajnou volbou na schůzi jednotlivých pracovišť.
S kandidátem je vhodné předběžně projednat jeho souhlas.

Návrh na kandidáta na rektora může podat také skupina padesáti členů akademické obce VŠB-TUO.

Návrh dodejte předsedovi Akademického senátu FS doc. Ing. Karlu FRYDRÝŠKOVI, Ph.D. a to písemnou formou do 10. 2. 2017.

Vaše návrhy budou projednány na jednání Akademickém senátu FS dne 14. 2. 2017. Za FS může být Akademickým senátem FS navržen jen jeden kandidát.

doc. Ing. Karel FRYDRÝŠEK, Ph.D.
Předseda Akademického senátu Fakulty strojní

Vloženo: 30. 1. 2017
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět