Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2021!

Univerzita umožní firmám tisknout ve 3D

Univerzita umožní firmám tisknout ve 3D
Malé a střední firmy v Moravskoslezském kraji získají přístup k 3D tisku díky novému projektu. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava tak rozšiřuje svou nabídku průmyslových 3D technologií a souvisejících služeb. V rámci specializovaného projektu s názvem „ProtoLab“ nabídne firmám možnost zhotovování funkčních modelů a prototypů za cenově výhodných podmínek.

Zájemci o služby ProtoLabu mohou využít 3D tisk plastů a kovů, laserové 3D skenování nebo podporu při vývoji technických řešení. ProtoLab rovněž nabídne firmám možnost konzultovat své plány při zavádění průmyslového 3D tisku. Garant projektu, Petr Štefek, k nové univerzitní službě dodává: „Celý proces 3D tisku je procesně náročný a nákladný, proto bychom tyto služby chtěli nabídnout právě malým a středním firmám a umožnit jim vyzkoušet si moderní metody rychlého prototypování a konstruování. Díky získané dotaci jsme schopni nastavit spolupráci za velmi atraktivních podmínek.“ 

Zmiňované technologie jsou využívané napříč všemi odvětvími. Příkladem využití 3D tisku v praxi může být výroba zakázkových ortotických a protetických pomůcek firmy Invent Medical Group, s.r.o. Ředitel firmy Jiří Rosický upřesňuje:  „Technologie 3D tisku pro nás představuje možnost inovovat naše produkty. I přes určité limity nám tato technologie umožňuje navrhovat a vyrábět speciální zdravotnické pomůcky s lepším komfortem, klinickými přínosy a také atraktivním vzhledem pro pacienty. Ať už se jedná o tištěné protézy končetin nebo speciální helmičky pro děti, při jejichž výrobě byla využita právě technologie 3D tisku.“ 

Centrum 3D tisku a aditivní výroby ProtoLab zájemci najdou v prostorách Centra podpory inovací VŠB-TUO. Výhledově se plánuje ProtoLab dále rozšiřovat o nové technologie z oblasti 3D tisku a o odborníky se špičkovou úrovní znalostí, aby bylo vyhledávaným pracovištěm v Moravskoslezském kraji, ale i v přilehlých regionech České republiky, Polska a Slovenska. 3D tisk neboli aditivní výroba je v současnosti jednou z nejefektivnějších metod pro rychlé vytváření funkčních i designových prototypů, které se pomocí klasických metod, jako jsou obrábění nebo lití, doposud daly vyrobit pouze za cenu vysokých nákladů. Metodou 3D tisku lze vyrobit jakýkoli trojrozměrný předmět od hračky pro děti až po zcela funkční součástky.

„Laboratoř ProtoLab vznikla v rámci projektu AD TECH Centrum (registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007158), financovaného z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.“

Vloženo: 22. 6. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět