Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 3. 2021!

Nový vynález Fakulty strojní zajistí kvalitu automobilových disků

Nový vynález Fakulty strojní zajistí kvalitu automobilových disků
VŠB – Technická univerzita Ostrava v září uzavřela licenční smlouvu s firmou RMT s.r.o, která tak získala právo využívat unikátní zařízení pro měření tlouštěk ráfků automobilů.

Firma RMT s.r.o. získala licenci na využití laserového bezkontaktního tloušťkoměru, který dokáže velmi účinně a rychle proměřit profil ráfků ocelových disků u automobilů. Odhalí tak případné odchylky v tloušťce s přesností až ±0,015 mm, a to najednou ve všech požadovaných místech profilu. Vynález tím významně přispěl k bezvadné produkci moderních ocelových disků a tím zvýšení bezpečnosti automobilů. První zařízení bude implementováno do provozu zahraniční společnosti ještě letos.

K čemu inovativní zařízení slouží?

Autorem zařízení je tým doktora Davida Fojtíka z Katedry automatizační techniky a řízení Fakulty strojní, který na zařízení pracoval 2 roky. Technologie reaguje na zvyšující se požadavky na pevnost a nízkou hmotnost autodílů, které nutí výrobce hledat takové cesty, které jsou cenově dostupné a současně splňují tyto požadavky. Díly jsou stále tenčí a tvary složitější. To je případ i ráfků, které mají v různých částech profilu odlišnou tloušťku, což při výrobě klade vysoké nároky na přesnost. Pokud by kontrola neodhalila odchylku od požadované tloušťky, mohlo by dojít k prasknutí ráfku a nehodě automobilu.

Čím je technologie unikátní?

Standardně se tloušťka ráfků měří ručně obkročnými měřidly jen v několika bodech, což znemožňuje odhalení případných nepřesností v jiných místech. Zároveň je výsledek silně závislý na schopnostech a preciznosti pracovníka, který musí pečlivě místo zaměřit. Občas se vybrané kusy zároveň proměřují na souřadnicovém stroji. Tento způsob je však časově náročný a vyžaduje odbornou obsluhu a speciální pracoviště. Unikátnost nového zařízení spočívá ve schopnosti měřit tloušťku v celé šíři profilu, a to rychle, s vysokou přesností a s minimálními nároky na obsluhu. Samotné snímání se provádí bezkontaktně dvěma protilehlými dálkoměry. Proces trvá necelou minutu, a kromě vložení a vyjmutí polotovaru, je zcela automatický. Výsledkem je naměřený profil ráfku, který je možné uložit, zpětně vyhodnocovat a analyzovat.

Jaké jsou výhody oproti současně využívaným postupům?

Nespornou výhodou zařízení je snížení výroby nekvalitních kusů, které mohou výrobcům způsobit i mnohamilionové škody. Díky zařízení je možné průběžně sledovat kvalitu výroby s vysokou přesností a bezprostředně reagovat na zjištěné odchylky v rozměrech, a to jednoduše korekcemi parametrů tvářecí linky. Dalšími benefity jsou časová úspora kontroly, zrychlení a maximální zpřesnění procesu měření, minimální nároky na obsluhu, odolnost vůči vibracím i změnám provozních teplot a prachu běžného provozního prostředí tvářecích linek, které jsou pro přesnost měření velmi důležité.

 

Při vývoji technologie byl využit Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Technologické agentury České Republiky. Útvar Komercializace vědy a výzkumu Centra podpory inovací VŠB-TUO významně spolupracoval na ochraně duševního vlastnictví a na licenčních podmínkách.

Autor článku: Veronika Meca
Fotografie: Ing. David Fojtík, Ph.D.

 

Vloženo: 12. 11. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9730 - Kariérní centrum
Zpět